Đại hội Chi bộ Báo Kiểm toán lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Phát triển Báo Kiểm toán trở thành tờ báo hiện đại, chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, hội tụ đa phương tiện

22/05/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 21/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Báo Kiểm toán đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Báo Kiểm toán nhiệm kỳ 2020-2025

Tham dự Đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo một số ban tham mưu của Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN), đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể và các đảng viên thuộc Chi bộ Báo Kiểm toán.

Phó Bí thư Chi bộ Báo Kiểm toán Mai Hải Đường đã trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ Báo Kiểm toán nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Báo Kiểm toán đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn thể hiện rõ vai trò lãnh đạo trong mọi hoạt động của đơn vị. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Báo Kiểm toán đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của KTNN; nội dung các ấn phẩm luôn đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, không để xảy ra sai sót về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuân thủ quan điểm chỉ đạo của Ban cán sự, Đảng ủy và lãnh đạo KTNN về công tác thông tin tuyên truyền, về chuyên môn nghiệp vụ; góp phần tích cực vào việc thông tin, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh KTNN và kết quả hoạt động KTNN trong nước và quốc tế.
 

Phó Bí thư Chi bộ Báo Kiểm toán Mai Hải Đường trình bày Báo cáo chính trị trước Đại hội

Trong công tác xây dựng Đảng, Cấp ủy thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức của công chức, viên chức và người lao động gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của đảng viên, quần chúng, tăng cường nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cá nhân không ngừng được nâng cao. Chi bộ luôn quan tâm việc quản lý đội ngũ đảng viên, kịp thời định hướng, giáo dục tư tưởng cho đảng viên và quần chúng khi có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, cục bộ. Các nội dung về giáo dục chính trị ,tư tưởng, nêu cao việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, đạo đức người làm báo luôn được chú trọng, được lồng ghép thường xuyên vào các kỳ sinh hoạt.

Đồng chí Mai Hải Đường cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi bộ đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để triển khai thực hiện, nâng cao nhận thức của toàn thể đảng viên và quần chúng về giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, của từng đảng viên và quần chúng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm.

Trong công tác xây dựng tổ chức đảng, Chi bộ rất quan tâm đến việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; sinh hoạt chi bộ luôn bảo đảm tính giáo dục và tính chiến đấu; tăng cường đoàn kết, thống nhất, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đảng viên; các tổ chức đoàn thể chủ động hoạt động tích cực và hiệu quả hơn.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tổ chức bồi dưỡng, kết nạp được 02 đảng viên mới (đạt chỉ tiêu đề ra); cử 02 quần chúng ưu tú đi dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhằm chủ động trong việc phát triển Đảng giai đoạn tới.
 
Quang cảnh Đại hội

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, công tác hậu cần, cơ sở vật chất, phát hành - quảng cáo, ứng dụng công nghệ thông tin. Kết quả đạt được của các công tác này đã khẳng định vai trò quan trọng của Đảng trong việc dẫn dắt, định hướng và chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt trong quá trình công tác.

Theo Phó Bí thư Mai Hải Đường, công tác xuất bản, phát hành các ấn phẩm của Báo luôn đúng kế hoạch và tiến độ. Các ấn phẩm đã bao quát và phản ánh được những nội dung tuyên truyền sâu rộng về những sự kiện kinh tế - chính trị lớn và các hoạt động văn hóa - xã hội nổi bật của đất nước, đặc biệt là các sự kiện gắn với hoạt động của Ngành.

Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch hành động về Vai trò Chủ tịch và thành viên Ban Điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 và trọng tâm là Đại hội ASOSAI 14 được tổ chức tại Hà Nội, chuyên mục “Hướng tới Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018 tại Việt Nam” được duy trì trên báo tuần từ năm 2016 cho đến khi kết thúc Đại hội; phối hợp với các đơn vị liên quan vận hành Chuyên trang thông tin điện tử “KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”.

Bám sát mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ tới của Đảng bộ KTNN là “Xây dựng Đảng bộ KTNN kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập”, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Báo Kiểm toán không ngừng phấn đấu, tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Chi bộ xác định sẽ đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nghiêm túc thực hiện Điều lệ Đảng, không ngừng rèn luyện nâng cao tính tiên phong gương mẫu của đảng viên; Tăng cường lãnh đạo các đoàn thể quần chúng ngày càng hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phấn đấu từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.

Lãnh đạo phát triển Báo Kiểm toán trở thành tờ báo hiện đại, chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, hội tụ đa phương tiện; phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ và thông tin, truyền thông thế giới, đặc biệt là ứng dụng các kỹ thuật cốt lõi trong Cách mạng công nghiệp 4.0; ngày càng khẳng định được vị thế là cơ quan ngôn luận có bản lĩnh và trách nhiệm của KTNN, khẳng định vai trò kênh thông tin chính thống định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội về hoạt động KTNN.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đồng thời tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong hoạt động của Chi bộ thời gian qua và phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
 
Ủy viên BTV, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ nhất trí với các văn kiện trình Đại hội. Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Chi bộ nhiệm kỳ vừa, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh khẳng định: Dù còn nhiều khó khăn, nhưng cơ bản, Báo Kiểm toán đã đảm bảo tốt vai trò là cơ quan truyền thông của Ngành.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ được đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh lưu ý một số nội dung, đề nghị Chi bộ Báo Kiểm toán cần tiếp tục chú trọng nâng cao tính thời sự, nâng cao chất lượng tin bài của báo và coi đây là giải pháp để thu hút bạn đọc; tiếp tục bám sát định hướng của Ngành, các định hướng, quy hoạch báo chí của Nhà nước, chú trọng giữ gìn, xây dựng hình ảnh, uy tín của KTNN. 

Ngoài ra, Chi bộ Báo Kiểm toán cần lãnh đạo đơn vị tiếp tục triển khai tốt các kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất đã được Lãnh đạo KTNN thông qua, đảm bảo phát huy được hiệu quả sử dụng; quan tâm hơn đến công tác tuyển chọn cán bộ, phóng viên có năng lực, phẩm chất, đáp ứng nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, đảm bảo các ứng dụng được triển khai phù hợp với mục đích, phát huy hiệu quả trong công tác của đơn vị. 
 
Đồng chí Đỗ Hồng Công phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Chi bộ, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Kiểm toán Đỗ Hồng Công tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, các tham luận trình bày tại Đại hội và khẳng định sẽ cụ thể hóa những ý kiến đó thành kế hoạch hoạt động của Chi bộ, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 3 đồng chí vào Chi ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII. Đồng chí Đỗ Hồng Công được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025./.

M. Thúy
 

Xem thêm »