Xem cỡ chữ

ÔNG ĐOÀN XUÂN TIÊN 
- Chức vụ:
Phó Tổng kiểm toán nhà nước
- Thời gian đảm nhận chức vụ:
14/03/2011
- Sinh năm:
1960
- Quê quán:
Nghĩa Hòa - Nghĩa Hưng - Nam Định
- Ngày vào Đảng CSVN:
03/01/1989
- Dân tộc:
Kinh
- Trình độ học vấn:
Giáo sư - Tiến sĩ kinh tế
- Trình độ chính trị:
Cao cấp