Chức vụ: Chánh văn phòng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/12/2018

Sinh ngày: 14/07/1965

Quê quán: Cương Sơn - Lục Nam - Bắc Giang

Nơi ở hiện nay: Phòng 068 - CC I9 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 27/08/1987

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp