Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/02/2023

Sinh ngày: 05/06/1974

Quê quán: Xã Hoàng Diệu - Gia Lộc - Hải Dương

Nơi ở hiện nay: Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 29/11/2001

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp