Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/06/2021

Sinh ngày: 01/05/1974

Quê quán: Đức Thọ, Hà Tĩnh

Nơi ở hiện nay:

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 21/04/2006

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Trình độ chính trị: Cao cấp