Chức vụ: Kiểm toán trưởng

Thời gian đảm nhận chức vụ: 07/01/2019

Sinh ngày: 13/09/1973

Quê quán: Lương Lỗ - Thanh Ba - Phú Thọ

Nơi ở hiện nay: Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 17/04/2000

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp