Khối thi đua II sơ kết công tác công đoàn Quý III/2016

13/10/2016
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(kiemtoannn.gov.vn)- Chiều 12/10/2016, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, dưới sự điều hành của Trưởng Khối thi đua II, Chủ tịch Công đoàn KTNN Lê Huy Trọng, Khối thi đua II tổ chức sơ kết công tác Công đoàn Quý III/2016.
 

Toàn cảnh buổi sơ kết

 
Tham dự Lễ sơ kết có đại diện Lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam và đại diện lãnh đạo 07 Công đoàn cấp trên cơ sở thuộc Khối thi đua II gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, KTNN, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tông liên đoàn Lao động Việt Nam, Cơ quan Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 
Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn KTNN Vũ Khắc Tiến thông qua báo cáo kết quả hoạt động Quý III, phương hướng hoạt động Quý IV/2016 của khối thi đua II.
 
Báo cáo nêu bật các kết quả hoạt động Quý III/2016 của 07 Công đoàn cấp trên cơ sở thuộc Khối thi đua II trên các mặt công tác: Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên; Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; Công tác đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động xã hội; Tham gia các hoạt động tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ; Công tác kiểm tra công đoàn.
 
Đối với Công đoàn KTNN, báo cáo nêu rõ, trong Quý III/2016, KTNN đã tổ chức thắp hương tưởng niệm các Liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc gia Trường sơn, Nghĩa trang Quốc gia Đàng 9 tại Quảng trị; thăm và tặng quà cho các thương binh nặng tại Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An. Công đoàn KTNN đã tổ chức trao tặng 03 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách xã hội; các KTNN chuyên ngành, khu vực đã triển khai xây dựng 04 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách tại các địa bàn kiểm toán; tặng quà cho các cháu nhân dịp Tết trung thu, các cháu là con công chức, viên chức đạt thành tích cao trong năm học 2015-2016 số tiên trên 100 triệu đồng. Công đoàn KTNN cũng tổ chức tập huấn cho 68 cán bộ công đoàn cấp trực thuộc Công đoàn KTNN...
 
Bám sát Chương trình công tác năm 2016, Quý IV/2016, Khối thi đua II tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể:
 
Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam…
 
Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng 87 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
 
Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động đóng góp ủng hỗ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2016.
 
Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp hoàn thành công tác kiểm tra năm 2016, kiểm tra việc thu nộp, sử dụng kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn tại các đơn vị; hướng dẫn các công đoàn cơ sở báo cáo công tác tài chính năm 2016, dự toán năm 2017.
 
Thực hiện tốt nội dung các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; hướng dẫn công đoàn cơ sở báo cáo tổng kết, công tác thi đua, khen thưởng năm 2016. Tổng kết đánh giá công tác công đoàn cơ quan năm 2016 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
 
Hướng dẫn các công đoàn trực thuộc tổng kết, đánh giá, xếp loại đoàn viên và phân loại công đoàn 2016, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
 
Tại buổi họp, đại diện lãnh đạo 07 Công đoàn cấp trên cơ sở thuộc Khối thi đua II đã đóng góp ý hoàn thiện Báo cáo kết quả hoạt động Quý III, phương hướng hoạt động Quý IV/2016 của khối thi đua II. Các ý kiến tập trung thảo luận về phương hướng, các kế hoạch hoạt động Quý IV của Khối. Các ý kiến cho rằng, Khối nên tăng cường các hoạt động chung của Khối, nhất là việc tổ chức các Hội thảo, tọa đàm chung nhằm nâng cao vai trò của Công đoàn; tăng cường vai trò của Công đoàn trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, công tác giáo dục đạo đức, tác phong của công đoàn viên…
 
Kết luận buổi làm việc, Trưởng khối thi đua II, Chủ tịch Công đoàn KTNN Lê Huy Trọng đánh giá cao các ý kiến góp ý để hoàn thiện Báo cáo. Trưởng khối thi đua II yêu cầu, bộ phận soạn thảo hoàn thiện Báo cáo theo hướng ngắn gọn và bổ sung đánh giá chung về hoạt động toàn Khối, thay vì chỉ có hoạt động đơn lẻ của từng đơn vị.
 
Về tọa đàm chung của Khối dự kiến tổ chức tháng 11, Trưởng khối thi đua II cho rằng cần có sự tham gia của Tổng liên đoàn, Công đoàn Viên chức Việt Nam. Cần sự phân công cụ thể nhiệm vụ của từng đơn vị để đảm bảo tọa đàm hiệu quả, thực chất. Nội dung của Tọa đàm nên tập trung vào các nội dung: Góp ý sửa đổi điều lệ Công đoàn viên chức Việt Nam; mô hình tổ chức, chế độ, chính sách của từng Công đoàn cấp trên cơ sở thuộc Khối; các hoạt động chung của Khối./.
 
Ngọc Bích

Xem thêm »