Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Khối thi đua các Bộ, Ban, ngành nội chính Trung ương

01/03/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 28/2/2017, Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Khối thi đua các Bộ, Ban, ngành nội chính Trung ương đã được tổ chức tại Hà Nội, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo 8 Bộ, ban, ngành: Bộ Quốc phòng,; Bộ Công an; Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC); Kiểm toán nhà nước (KTNN); Bộ Tư pháp; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC); Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và  Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trong Khối

 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng, Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Ngọc Sùng cùng lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng KTNN dự Hội nghị. Tại Hội nghị, Kiểm toán nhà nước được các đơn vị trong khối bầu là Khối phó Khối Thi đua các Bộ, ban, ngành nội chính trung ương năm 2017.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân cho biết: Trong năm 2016, ở Bộ, Ban, ngành trong Khối có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, của đơn vị; được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng với nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.
 
Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Khối cho thấy: Phong trào thi đua và công tác khen thưởng của từng Bộ, Ban, ngành trong năm 2016 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, bám sát nhiệm vụ chính trị, có khẩu hiệu hành động cụ thể; trọng tâm là công tác xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Một số Bộ, Ban, ngành đã chọn được nội dung trọng tâm, trọng điểm, xác định nội dung đột phá để tổ chức thi đua tìm giải pháp thực hiện. Các cấp ủy, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành trong khối đã tích cực tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016, tập trung phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Đặc biệt, qua phong trào thi đua, nhiều cán bộ, công chức, sỹ quan, chiến sỹ đã giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tận tụy với Tổ quốc, với nhân dân; dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh bảo vệ chủ quyền đất nước, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.
 
Trong năm 2016, 8 Bộ, Ban ngành đã phát động phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả, cụ thể: TANDTC với phong trào “Phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TAND các cấp thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016”; Bộ Quốc với phong trào thi đua quyết thắng “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”; Bộ Công an với 02 phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; Bộ Tư pháp triển khai hiệu quả phong trào “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016”, phong trào thi đua chuyên đề “Cơ quan Tư pháp địa phương chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm 2016”; Thanh tra Chính phủ: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tập trung, ba khâu đột phá”; “Phát huy truyền thống, đoàn kết sáng tạo; “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”; VKSNDTC với phong trào xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
 
       
Toàn cảnh Hội nghị
 
Năm 2016, KTNN đã tổ chức phát động phong trào thi đua "Toàn ngành chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn và thi đua giành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2016". KTNN cũng đã tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lồng ghép cuộc vận động với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị; BCH Công đoàn KTNN đã phát động phong trào thi đua người cán bộ, công chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh KTNN cũng đã tổ chức triển khai việc học tập, nghiên cứu và phát động phong trào thi đua: “Tuổi trẻ KTNN học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổng Kiểm toán nhà nước đã chỉ đạo KTNN chuyên nghành II phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Quốc hội giao trong thực hiện kiểm toán “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới”. Qua đó đã cung cấp nhiều thông tin sát thực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý và giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cụ thể: KTNN đã chỉ ra những hạn chế, bất cập về việc ban hành hướng dẫn, chính sách Chương trình; về việc huy động các nguồn vốn và việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình. Từ kết quả kiểm toán, KTNN đã kiến nghị Quốc hội và Chính phủ về việc ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình; xác định tỷ lệ cơ cấu vốn, xử lý nợ đọng... đem lại hiệu quả cao trong xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2016, thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN đã phối hợp với các đơn vị chức năng trong ngành như: Báo Kiểm toán, Wesbsite KTNN, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán lập kế hoạch tuyên truyền; đưa các chuyên mục, chuyên đề riêng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, tuyên dương các gương điển hình tiến tiến, gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và các quy chế, quy định của KTNN về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành.
 
Nhận định về phong trào thi đua của các Bộ, Ban, ngành trong Khối nội chính Trung ương, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương đánh giá cao các phong trào thi đua của Khối. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng của từng đơn vị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, bám sát nhiệm vụ chính trị, có khẩu hiệu hành động cụ thể nhằm xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được nêu gương học tập trong cán bộ, chiến sĩ, công chức, người lao động, được dư luận nhân dân quan tâm, động viên.
 
Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng góp phần hoàn thành các nhiệm vụ năm 2017, lãnh đạo các cơ quan của Khối tăng cường tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng. Các Bộ, Ban, ngành trong Khối thi đua nội chính Trung ương quyết tâm đổi mới hình thức, nội dung phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Toàn Khối tăng cường gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua với công tác khen thưởng, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo mọi cá nhân, tổ chức phấn khởi tham gia; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới trong phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh tuyên truyền những tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất, công tác. Khối thi đua nội chính Trung ương cam kết công tác khen thưởng đảm bảo công khai, công bằng, chính xác, khách quan, kịp thời, đúng thành tích và đúng quy định của pháp luật. Củng cố kiện toàn Hội đồng Thi đua- Khen thưởng các cấp, phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng; phân công, phân nhiệm các thành viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng...
 
Khối thi đua nội chính Trung ương mong muốn cần có quy định hướng dẫn cụ thể hơn nữa về tiêu chí, tiêu chuẩn khen thưởng đối với mỗi loại hình khen thưởng, nhất là khen thưởng thành tích đột xuất; khen thưởng tổng kết chuyên đề công tác; bổ sung thêm các quy định về khen thưởng đặc cách cho tập thể, cá nhân có thành tích thuộc bí mật quốc gia. Đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét duyệt khen thưởng, cấp phát hiện vật khen thưởng theo quy định của Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ, đảm bảo công tác khen thưởng kịp thời động viên phong trào thi đua và các tập thể, cá nhân lập được thành tích cao trong công tác, chiến đấu. Trong phần bình bầu thi đua, các đại biểu đã nhất trí bầu TANDTC và Bộ Quốc phòng được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Thanh tra Chính phủ được tặng Bằng khen của Chính phủ. Các đại biểu cũng nhất trí bình chọn Thanh tra Chính phủ là Khối trưởng và Kiểm toán nhà nước là Khối phó Khối thi đua các Bộ, Ban, ngành nội chính Trung ương năm 2017.
 
Kết thúc hội nghị, đại diện lãnh đạo 8 cơ quan đã ký kết giao ước thi đua năm 2017 và cam kết cùng nhau đưa phong trào thi đua, khen thưởng của Khối ngày càng thực chất, hiệu quả./.
 
Phương Vân

Xem thêm »