Đồng chí Vũ Lập Công được bầu giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn Kiểm toán nhà nước

(sav.gov.vn) - Ngày 8/11, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Công đoàn KTNN đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Trần Kim Lộc - Chủ tịch Công đoàn KTNN chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn KTNN.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Kim Lộc đã trình bày Công văn số 480/CĐVC ngày 03/11/2023 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn KTNN, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo Công văn, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam nhất trí để Công đoàn KTNN bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, bầu Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn KTNN, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với đồng chí Vũ Lập Công, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn KTNN, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, công bố kết quả bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn KTNN khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả, đồng chí Vũ Lập Công được bầu giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn KTNN khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028./.

DIỆU THIỆN