Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước (KTNN) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, Phiên họp thứ 20 thông qua ngày 28/02/2023.

Ngày 16/3/2023, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN.
Pháp lệnh gồm 5 chương, 21 điều, quy định về: đối tượng, hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN.
Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2023.
Cổng thông tin điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN tại đường link: 
https://sav.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=40095&l=TinTucSuKien