Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kiểm toán báo cáo tài chính

(sav.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), sáng 01/12, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kiểm toán báo cáo tài chính theo hình thức trực tuyến cho 30 học viên đến từ các KTNN Chuyên ngành, KTNN Khu vực và các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành.

Với mục tiêu giúp học viên nắm vững kiến thức về kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp, trau dồi các kỹ năng về kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp, chương trình bồi dưỡng sẽ trang bị cho học viên những nội dung trọng tâm về kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp (yêu cầu, mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính, điều kiện tiên quyết kiểm toán tài chính, các yếu tố của kiểm toán tài chính); hướng dẫn chuyên sâu một số vấn đề trọng tâm trong kiểm toán báo cáo tài chính (đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu kiểm toán, chọn mẫu kiểm toán); hướng dẫn kỹ năng kiểm toán một số khoản mục chủ yếu trên báo cáo tài chính doanh nghiệp và các rủi ro kiểm toán thường gặp.

 Để lớp học đạt kết quả cao, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán yêu cầu các học viên nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy chế đào tạo; chủ động, tích cực trao đổi với giảng viên trong các buổi học. Đồng thời, Trường đề nghị các giảng viên lồng ghép việc truyền đạt kiến thức với giải quyết các vấn đề, tình huống thực tiễn, cùng với học viên trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm kiểm toán.

Khóa học kéo dài trong 03 ngày từ 01/12 đến 03/12/2021.

Hà Linh