Ủy viên BCH Trung ương Đảng,Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế

(sav.gov.vn) - Chiều 5/6/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã có buổi làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế. Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung và lãnh đạo các đơn vị tham mưu của KTNN.

Báo cáo tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Trần Kim Lộc cho biết, những năm qua, hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN không ngừng được mở rộng, tăng cường về chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả. Vai trò, vị thế của KTNN trong cộng đồng Kiểm toán tối cao khu vực và thế giới ngày càng được khẳng định và nâng cao. Năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Vụ hợp tác quốc tế KTNN được kiện toàn và tăng cường.

Về hợp tác song phương, KTNN Việt Nam có quan hệ hợp tác với 56 cơ quan KTNN (SAI) trên thế giới; ký kết 29 Thỏa thuận quốc tế với các SAI và các tổ chức quốc tế. Qua hợp tác, KTNN Việt Nam đã vận dụng tốt các kinh nghiệm của các đối tác trong quá trình xây dựng và phát triển, đa dạng hóa các loại hình hợp tác theo hướng thiết thực và hiệu quả, phù hợp với tình hình của các bên và theo thông lệ quốc tế. Đặc biệt, KTNN Việt Nam quan tâm, hỗ trợ tăng cường năng lực chuyên môn cho KTNN Lào toàn diện về thể chế, tổ chức, chuyên môn kiểm toán.

Về hợp tác đa phương, KTNN Việt Nam là thành viên Tổ chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) năm 1996, Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực châu Á (ASOSAI) năm 1997; Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á (ASEANSAI) năm 2011 và khởi xướng cơ chế hợp tác giữa 3 cơ quan KTNN (hợp tác 03 bên) Việt Nam - Lào - Campuchia từ năm 2009.

Trong khuôn khổ ASOSAI, KTNN Việt Nam được bầu giữ vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, thành viên Ban Điều hành ASOSAI nhiệm kỳ 2015-2024. Với vai trò Chủ tịch ASOSAI, KTNN Việt Nam đã thúc đẩy việc thực hiện Tuyên bố Hà Nội với 02 trụ cột chiến lược về kiểm toán môi trường và kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững; chủ trì thực hiện cuộc kiểm toán hợp tác về Quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công”; đẩy mạnh quan hệ hợp tác liên khu vực với Tổ chức Kiểm toán tối cao các khu vực trên thế giới; tham gia có hiệu quả vào hoạt động các nhóm công tác và đề án nghiên cứu của ASOSAI.

Trong khuôn khổ INTOSAI, ASEANSAI và hợp tác ba bên giữa KTNN Việt Nam-Lào-Campuchia, KTNN Việt Nam tham gia tích cực các Nhóm công tác về Kiểm toán các ngành khai khoáng, Kiểm toán công nghệ thông tin, Khoa học và công nghệ của INTOSAI; đóng góp nhiều tin, bài cho Tạp chí INTOSAI/ASEANSAI. KTNN luôn là thành viên tích cực của ASEANSAI, là một trong 4 cơ quan đồng sáng lập ASEANSAI (gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei), 5 nhiệm kỳ liên tiếp từ 2011 tới nay là Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược và tích cực tham gia các hoạt động của Ủy ban Chia sẻ kiến thức và Ủy ban Đào tạo. Ngoài ra, KTNN Việt Nam tham gia và đăng cai tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo, cuộc họp của ASEANSAI và luôn đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ hợp tác ba bên KTNN Việt Nam-Lào-Campuchia.

Cũng trong thời gian qua, hoạt động hợp tác với các nhà tài trợ và thực hiện các chương trình, dự án của KTNN Việt Nam đã góp phần quan trọng, tạo điều kiện tốt để thu hút các nguồn lực tài chính và chuyên môn. Giai đoạn 2016-2020, KTNN Việt Nam đã tích cực vận động, thực hiện 05 chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật với các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế lớn và có uy tín.

Các dự án hợp tác tác quốc tế với các nhà tài trợ đã giúp tăng cường năng lực cho KTNN Việt Nam vừa thực hiện tốt nhiệm vụ trong nước vừa hội nhập quốc tế, thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển, tăng cường năng lực, chất lượng hoạt động toàn diện các lĩnh vực về hoàn thiện thể chế, xây dựng chuẩn mực kiểm toán theo hướng tuân thủ chuẩn mực quốc tế về kiểm toán công (ISSAIs), phát triển kiểm toán hoạt động, nâng cao chất lượng kiểm toán, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao... trong tổ chức và hoạt động của KTNN Việt Nam, đặc biệt là hoạt động kiểm toán.
 
Trong những năm qua, Vụ HTQT đã tổ chức dịch, hiệu đính và xuất bản 54 đầu sách về chuyên môn kiểm toán. Năm 2021, dự kiến Vụ sẽ hoàn thành dịch khoảng 2000 trang tài liệu quốc tế phục vụ cho việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm quốc tế nhằm tăng cường năng lực cho Ngành. Từ tháng 6/2016, KTNN Việt Nam phát hành mỗi tháng 02 số Bản tin quốc tế, đến nay đã phát hành được 100 số nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo KTNN và cung cấp thông tin hữu ích cho các đơn vị trực thuộc trong công tác điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ.
 
Vụ trưởng Trần Kim Lộc cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN Việt Nam vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: Việc tiếp cận và áp dụng kiến thức, kinh nghiệm quốc tế từ các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo chuyên môn hay các tài liệu chuyên môn quốc tế vào hoạt động kiểm toán của KTNN Việt Nam còn hạn chế; còn khoảng cách về trình độ nói chung và nghiệp vụ kiểm toán nói riêng của KTNN Việt Nam so với KTNN các nước. Đội ngũ tham gia hoạt động Ban quản lý các chương trình, dự án nước ngoài đều kiêm nhiệm, thiếu nhân lực, đặc biệt thiếu chuyên gia giỏi. Việc tìm kiếm các nguồn tài trợ, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động phi dự án do nhà tài trợ nước ngoài tài trợ nhằm tăng cường năng lực cho KTNN Việt Nam gặp một số khó khăn do không còn nhiều nguồn vốn vay không hoàn lại, các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật dài hạn cho KTNN Việt Nam hạn chế về số lượng. Tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu, một số hoạt động hợp tác với các đối tác, các tổ chức quốc tế bị hoãn, hủy hoặc phải chuyển sang hình thức trực tuyến, ảnh hưởng đến kết quả triển khai kế hoạch đối ngoại hàng năm của KTNN Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò của hoạt động hợp tác quốc tế đối với quá trình phát triển của KTNN Việt Nam, trong đó có việc xác định địa vị pháp lý của KTNN, xây dựng Luật KTNN, xây dựng hệ thống chuẩn mực KTNN thời gian qua, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh cho rằng hoạt động hợp tác quốc tế không chỉ góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của KTNN mà còn đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc tăng cường năng lực chuyên môn cho KTNN.

Phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế trên tinh thần: Tối ưu hóa lợi ích thông qua việc tham gia và tổ chức các hội thảo, khóa đào tạo trực tuyến về chuyên môn kiểm toán với các SAI có thế mạnh về các lĩnh vực ưu tiên của KTNN; Thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI và vai trò trong các tổ chức; Đẩy mạnh hoạt động của các Ban/Nhóm INTOSAI, ASOSAI và ASEANSAI qua việc tích cực tham gia các cuộc họp, hội thảo, khảo sát... chủ động đóng góp ý kiến và khởi tạo diễn đàn chuyên môn đa phương nhằm tiếp tục khẳng định KTNN Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong khuôn khổ hợp tác đa phương; Chủ động tiếp cận với các nhà tài trợ, tích cực tìm kiếm, kêu gọi các chương trình, dự án giúp KTNN thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030. Bên cạnh đó, Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý đơn vị quan tâm xây dựng các hoạt động theo kế hoạch trung hạn để đảm bảo hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN Việt Nam luôn chủ động và có lộ trình thực hiện cụ thể.

Thay mặt đơn vị, Vụ trưởng Trần Kim Lộc trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước và khẳng định đơn vị sẽ đề cao tinh thần đổi mới, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
 
Hà Linh