Ông Trần Sỹ Thanh được Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán nhà nước

(sav.gov.vn) - Ngày 7/4/2021, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Theo kết quả công bố, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã trúng cử chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước thay ông Hồ Đức Phớc, với 96,25% đại biểu Quốc hội tán thành.
 
Trước đó, tại phiên họp, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước. Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước. Quốc hội tiến hành bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 

Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín

Ngày 6/4/2021, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước đối với ông Hồ Đức Phớc. Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả: Có 466/475 phiếu đồng ý, bằng 97,08% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia bỏ phiếu.
 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước. Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Kiểm toán nhà nước. Ông Trần Sỹ Thanh được giới thiệu để Quốc hội bầu là Tổng Kiểm toán nhà nước.
 
Tân Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh

Tân Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh sinh ngày 16/3/1971, quê quán tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Sinh và học hết phổ thông tại Nam Định.

Ông có trình độ học vấn Thạc sĩ kinh tế, có trình độ chính trị Cao cấp lý luận chính trị. Ông có trình độ chuyên môn là Đại học Tài chính - Kế toán.

Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 03/6/1995.

T2/2004: Ông được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Năm 2006: Ông giữ chức Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Tháng 11/2008: Ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn bổ nhiệm vào chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Tháng 10/2010: Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV, ông được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và làm đại biểu tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI. Tại Đại hội Đảng toàn quốc, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 6/2012: Ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Tháng1/2015: Tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) đã bầu bổ sung ông vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (Khóa XI).

Tháng 2/2015: Ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Tháng 10/2015: Ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tháng 12/2017: Ông được điều động về Ban kinh tế Trung ương, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.

Tháng 8/2020: Ông được điều động về làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ngày 7/4/2021: Ông được Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán nhà nước./.

Khánh Vy