Thư chúc mừng năm mới 2021 - Xuân Tân Sửu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư chúc mừng năm mới 2021 - Xuân Tân Sửu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân