Hội đồng Thi đua- Khen thưởng KTNN họp bình chọn danh hiệu thi đua năm 2016

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 13/01/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN (Hội đồng) - Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, Hội đồng đã tổ chức họp để bầu chọn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân toàn Ngành có nhiều thành tích đóng góp trong năm 2016.
 

 
Tại cuộc họp, Uỷ viên thường trực Hội đồng Nguyễn Trọng Thủy cho biết, trên cơ sở các tiêu chí và chỉ tiêu theo quy định tại Quy chế Thi đua- Khen thưởng của KTNN, Ban Thi đua- Khen thưởng đã phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt quá trình bình chọn theo hướng dẫn đúng quy định. Thường trực Hội đồng đã tổng hợp các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho Ngành trong năm 2016 của các đơn vị trình Hội đồng bình chọn.
 
Dựa vào các nguyên tắc đã được quy định và hướng dẫn, Hội đồng đã bình xét, tiến hành bầu chọn danh hiệu thi đua tập thể cấp Vụ trước làm cơ sở cho việc bình xét các danh hiệu thi đua khác.
 
Theo đó, 04 đơn vị khối tham mưu - Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng và Vụ Hợp tác Quốc tế; 02 đơn vị khối sự nghiệp - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ KTNN, Báo Kiểm toán; 04 KTNN chuyên ngành - KTNN chuyên ngành Ia, IV, V và VI; 07 KTNN khu vực - KTNN khu vực II, IV, IX, XII, VI, XI và VIII đã được thống nhất bình chọn danh hiệu “Tập thể lao động cấp Vụ xuất sắc”.
 
Trên cơ sở tập thể lao động xuất sắc và đăng ký thi đua của từng đơn vị, Hội đồng đã bình chọn 02 đơn vị khối tham mưu - Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Hợp tác quốc tế; 01 đơn vị khối sự nghiệp - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; 02 KTNN chuyên ngành - KTNN chuyên ngành Ia và VI; 03 KTNN khu vực - KTNN khu vực II, IV và XI tặng cờ thi đua của KTNN.
 
Về Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước đối với tập thể cấp Vụ, Hội đồng đã nhất trí bình xét, bầu chọn 04 đơn vị: KTNN Chuyên ngành V, KTNN khu vực VI, KTNN khu vực VIII và IX.
 
Tại cuộc họp, Hội đồng cũng thống nhất đề nghị tặng: “Huân chương Lao động hạng Nhì” cho Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và Vụ Tổng hợp và danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” cho KTNN khu vực IV và Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.
 
Với tinh thần tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội đồng cũng đã tiến hành thảo luận, xem xét, bầu chọn một loạt các danh hiệu, hình thức khen thưởng khác đối với tập thể và cá nhân các đơn vị.
 
Trong khuôn khổ của cuộc họp, Hội đồng cũng thống nhất đề nghị danh hiệu “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng” cho 08 cuộc kiểm toán của 07 đơn vị: KTNN chuyên ngành Ib, V, VI; KTNN khu vực I, IV, IX, XI.
 
Kết luận cuộc họp, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc biểu dương các đơn vị đã thực hiện bình chọn theo đúng hướng dẫn, quy định; đồng thời biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, khẩn trương của Hội đồng để bầu chọn các tập thể, cá nhân tập thể xứng đáng trong năm 2016. Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng, Thường trực Hội đồng khẩn trương hoàn thành biên bản và các thủ tục cần thiết để trình Lãnh đạo KTNN phê duyệt./.
 
Ngọc Bích