Hoa Kỳ: Thanh toán sai tại Sở Y tế và Môi trường Kansas

  Một cuộc kiểm toán do Văn phòng Tổng Thanh tra bang Kansas thực hiện mới đây đã phát hiện ra nhiều khoản thanh toán sai quy định tại Sở Y tế và Môi trường Kansas (KDHE).

Tại Kansas, KDHE chịu trách nhiệm quản lý chương trình hỗ trợ y tế Medicaid. KDHE ký hợp đồng với 3 công ty để phối hợp chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tổng Thanh tra Chương trình Medicaid, trực thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm giám sát hoạt động và đánh giá hiệu quả của Chương trình. Hiện tại, khoảng 360.000 người dân bang Kansas đang được Chính phủ liên bang và chính quyền Bang hỗ trợ các dịch vụ y tế theo Chương trình.

Cuộc kiểm toán xem xét các khoản thanh toán của KDHE cho đối tác cung cấp dịch vụ theo Chương trình Medicaid của Bang cho thấy từ năm 2015-2020, KDHE đã “trả nhầm” 1,3 triệu USD thanh toán các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho 632 người đã mất. Trong đó, 56 trường hợp vẫn tiếp tục được nhận các khoản thanh toán sai quy định trong hơn 5 năm sau khi đã qua đời.

Ngoài ra, từ tháng 7/2019 đến tháng 7/2021, KDHE đã bội chi 19,2 triệu USD. Số tiền này bị thanh toán sai quy định cho nhiều nhà cung cấp dịch vụ y tế. Việc thanh toán sai quy định khiến ngân sách của Bang phải gánh thêm nhiều khoản chi lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra khuyến nghị KDHE cần xem xét lại các biện pháp kiểm soát việc thanh toán ngân sách và quy trình đào tạo nhân viên để đảm bảo rằng nhân sự có đủ năng lực, trách nhiệm trong việc xác định và xử lý các trường hợp giải quyết trợ cấp y tế.

Tháng trước, Văn phòng Tổng thanh tra cũng công bố một báo cáo trong đó chỉ ra những khó khăn người dân bang Kansas phải đối mặt khi quỹ Medicaid vốn được dùng để hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe y tế cho họ lại thường xuyên bị lạm chi. Văn phòng cũng kêu gọi người dân cùng chung tay giám sát hoạt động của các cơ quan công và lên tiếng cáo buộc khi phát hiện sai phạm.

Phát ngôn viên của KDHE đánh giá cao công tác kiểm tra sát sao của Văn phòng Tổng Thanh tra và cho biết sẽ tiến hành rà soát thường xuyên, ngừng cung cấp dịch vụ cho những đối tượng không đủ điều kiện; đồng thời sẽ ngày càng cải thiện hơn nữa các chương trình hỗ trợ y tế của Bang.

(Theo ljworld.com)
(Báo Kiểm toán số 34/2021)