Dự thảo Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên trọng yếu, rủi ro đối với lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 15/02/2019
Ngày hết hạn 15/03/2019
Địa chỉ nhận ý kiến vcd@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Du thao.rar
Nội dung