LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH IV
 
ÔNG NGÔ VĂN QUÝ
* Chức vụ Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 3/2010

* Sinh ngày: 12/9/1957

* Quê quán: TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

* Nơi ở hiện nay: P.307 Nhà CT4 Khu đô thị Sông Đà – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 25/12/1981

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế - Kỹ sư xây dựng

* Trình độ chính trị: Cử nhân

ÔNG NGUYỄN VIẾT LÝ
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 02/01/2008

* Sinh ngày: 12/12/1957

* Quê quán: Nghi Hoa - Nghi Lộc - Nghệ An

* Nơi ở hiện nay: P505 - Toà nhà A - Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 02/02/1999

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sĩ cầu đường - Cử nhân kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

ÔNG NGUYỄN LỆ SƠN
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 11/2009

* Sinh ngày: 20/12/1961

* Quê quán: Nam Yên - Nam Đàn - Nghệ An

* Nơi ở hiện nay: B2-2 Khu Chung cư 54 - Hạ Đình -Thanh Xuân - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 02/02/1999

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

ÔNG TRƯƠNG VĂN TẠO
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/2012

* Sinh ngày: 28/8/1962

* Quê quán: Thanh Hóa

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 12/01/1993

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân

* Trình độ chính trị: Trung cấp

ÔNG VŨ NHẬT ANH
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/06/2013

* Sinh ngày: 18/9/1970

* Quê quán: Hoàn Kiếm, Hà Nội

* Nơi ở hiện nay: P1401 nhà 262, Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 06/01/2001

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ Tài chính ngân hàng, Kỹ sư Xây dựng

* Trình độ chính trị: Cao cấp