LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH III
 

ÔNG NGUYỄN VĂN TÂN
* Chức vụ

Kiểm toán trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

01/12/2013

* Sinh ngày:

1958


* Quê quán:

Bắc Giang


* Nơi ở hiện nay:

Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

31/01/1982


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Cử nhân


* Trình độ chính trị:

Cao cấp

ÔNG NGUYỄN HÙNG TIẾN
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 03/2004

* Sinh ngày: 16/12/1957

* Quê quán: Triệu Hải - Bình Trị Thiên

* Nơi ở hiện nay: CT2 - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 19/2/1982

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG PHẠM GIA HẠNH
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/07/2009

* Sinh ngày: 15/5/1961

* Quê quán: Lê Lợi - Gia Lộc - Hải Dương

* Nơi ở hiện nay: Hoàng Hoa Thám - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 21/03/1989

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG TRẦN NGỌC QUÝ
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 04/04/2011

* Sinh ngày: 02/08/1958

* Quê quán: Vạn Thái - Ứng Hòa - Hà Tây

* Nơi ở hiện nay: 35 Ngõ 16 Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 13/07/1981

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Luật

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG VŨ VĂN HỒNG


* Chức vụ

Phó Kiểm toán trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

03/2013


* Sinh ngày:

25/10/1965


* Quê quán:

Hợp Thanh – Mỹ Đức – Hà Nội


* Nơi ở hiện nay:

Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

04/11/1991


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Cử nhân Kinh tế


* Trình độ chính trị:

Cao cấp