LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH II
 
ÔNG MAI VINH
* Chức vụ Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 03/2010

* Sinh ngày: 03/8/1960

* Quê quán: Hà Ngọc - Hà Trung - Thanh Hoá

* Nơi ở hiện nay: Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 12/2/1989

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG NGUYỄN VĂN ĐẠT
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/07/2009

* Sinh ngày: 06/11/1960

* Quê quán: Tuyết Nghĩa - Quốc Oai - Hà Tây

* Nơi ở hiện nay: La Khê - Hà Đông - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 28/02/1986

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG ĐOÀN HUY VINH
* Chức vụ

Phó kiểm toán trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

15/10/2014

* Sinh ngày:

1974


* Quê quán:

Xã Hoàng Diệu - Gia Lộc - Hải Dương


* Nơi ở hiện nay:

36D2 Khu đô thị mới Đại Kim - Hoàng Mai - HN


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

29/11/2001


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Thạc sỹ kinh tế


* Trình độ chính trị:

Cao cấp