LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH II
 
ÔNG MAI VINH
* Chức vụ Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 03/2010

* Sinh ngày: 03/8/1960

* Quê quán: Hà Ngọc - Hà Trung - Thanh Hoá

* Nơi ở hiện nay: Thịnh Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 12/2/1989

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG NGUYỄN VĂN ĐẠT
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/07/2009

* Sinh ngày: 06/11/1960

* Quê quán: Tuyết Nghĩa - Quốc Oai - Hà Tây

* Nơi ở hiện nay: La Khê - Hà Đông - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 28/02/1986

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH TÙNG
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 02/01/2008

* Sinh ngày: 05/06/1956

* Quê quán: Vân Hà - Đông Anh - Hà Nội

* Nơi ở hiện nay: Vân Hà - Đông Anh - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 11/08/1979

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Đại học

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG ĐOÀN HUY VINH
* Chức vụ

Phó kiểm toán trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

15/10/2014

* Sinh ngày:

1974


* Quê quán:

Xã Hoàng Diệu - Gia Lộc - Hải Dương


* Nơi ở hiện nay:

36D2 Khu đô thị mới Đại Kim - Hoàng Mai - HN


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

29/11/2001


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Thạc sỹ kinh tế


* Trình độ chính trị:

Cao cấp

   
ÔNG TRẦN KHÁNH HOÀ


  

* Chức vụ

Phó Vụ trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

1/4/2014


* Sinh ngày:

26/1/1970


* Quê quán:

Hưng Đông – TP. Vinh – Nghệ An


* Nơi ở hiện nay:

Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

31/07/2001


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Kinh tế


* Trình độ chính trị:

Cao cấp