LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH Ia
 
ÔNG ĐÀO VĂN DŨNG
* Chức vụ Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/3/2017

* Sinh ngày: 1961

* Quê quán: Tản Hồng - Ba Vì - Hà Nội

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 3/8/1993

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 08/2011

* Sinh ngày: 1960

* Quê quán: Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 06/6/1986

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

* Trình độ chính trị: Cao cấp

ÔNG PHẠM VĂN HỌC


* Chức vụ

Phó Kiểm toán trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

15/4/2015


* Sinh ngày:

13/9/1973


* Quê quán:

Lương Lỗ - Thanh Ba - Phú Thọ


* Nơi ở hiện nay:

Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

17/4/2000


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Kinh tế


* Trình độ chính trị:

Cao cấp

 
BÀ HOÀNG THỊ HẢI
* Chức vụ Phó Kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 25/01/2011

* Sinh ngày: 1967

* Quê quán: TX Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

* Nơi ở hiện nay: P.Đồng Tâm - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 23/05/2002

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Đại học

* Trình độ chính trị: Cử nhân

ÔNG TRẦN HẢI ĐÔNG
* Chức vụ Phó kiểm toán trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/4/2013

* Sinh ngày: 21/3/1976

* Quê quán: Trực Mỹ - Trực Ninh - Nam Định

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 19/8/2001

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ kỹ thuật

* Trình độ chính trị: Cao cấp