LÃNH ĐẠO BÁO KIỂM TOÁN
 
ÔNG ĐỖ HỒNG CÔNG
* Chức vụ Phó Tổng biên tập phụ trách

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 7/2/2017

* Sinh ngày: 1966

* Quê quán: Gia Tiến - Gia Viễn - Ninh Bình

* Nơi ở hiện nay: Từ Liêm - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 03/5/1990

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

BÀ MAI HẢI ĐƯỜNG
* Chức vụ Phó Tổng biên tập

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/4/2016

* Sinh ngày: 20/3/1975

* Quê quán: Phương Liên - Đống Đa - Hà Nội

* Nơi ở hiện nay: 38 ngõ 46A - Phương Liên - Đống Đa - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 10/10/2006

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân Báo chí, Tài chính

* Trình độ chính trị: Cao cấp