LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN
 
ÔNG LÊ ĐÌNH THĂNG
* Chức vụ Giám đốc

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 16/3/2015

* Sinh ngày: 16/04/1965

* Quê quán: Xuân Quang - Thọ Xuân - Thanh Hóa

* Nơi ở hiện nay: P906 - 17T4 - Trung Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân -HN

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 1998

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: TS Kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH HÒA
* Chức vụ Phó Giám đốc

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/4/2010

* Sinh ngày: 1959

* Quê quán: Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 8/10/1979

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: PGS.TS Kinh tế

* Trình độ chính trị: Trung cấp

 

ÔNG PHAN DUY MINH

* Chức vụ

Phó Giám đốc


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

10/2013


* Sinh ngày:

20/06/1967


* Quê quán:

Tùng Ảnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh


* Nơi ở hiện nay:

Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

18/01/2002


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Tiến sỹ Kinh tế


* Trình độ chính trị:

Cao cấp

BÀ LĂNG TRỊNH MAI HƯƠNG

* Chức vụ

Phó Giám đốc


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

10/2013


* Sinh ngày:

24/01/1976


* Quê quán:

Lý Thành - Yên Thành - Nghệ An


* Nơi ở hiện nay:

Khâm Thiên – Đống Đa – Hà Nội


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

17/07/2014


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng


* Trình độ chính trị:

Trung cấp