LÃNH ĐẠO VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 
BÀ HÀ THỊ MỸ DUNG
* Chức vụ Vụ trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/02/2013

* Sinh ngày: 22/01/1972

* Quê quán: Tiên Điền - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

* Nơi ở hiện nay: KTT Tổng cục 2 - Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 23/04/2002

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn:  Tiến sĩ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG PHAN TRƯỜNG GIANG
* Chức vụ Phó Vụ trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/5/2013

* Sinh ngày: 17/4/1973

* Quê quán: Lộc Hà – Hà Tĩnh

* Nơi ở hiện nay: Nhà A6, Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 23/04/2002

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Cử nhân Ngân hàng

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG NGUYỄN VIỆT HÙNG
* Chức vụ Phó Vụ trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 20/11/2015

* Sinh ngày: 19/10/1973

* Quê quán: Hạ Bằng – Thạch Thất – Hà Nội

* Nơi ở hiện nay: Phường Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 12/10/2006

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ Tài chính và Thương mại quốc tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp