LÃNH ĐẠO VỤ TỔNG HỢP
   
ÔNG TRẦN KHÁNH HOÀ


  

* Chức vụ

Vụ trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

01/3/2017

* Sinh ngày:

26/1/1970


* Quê quán:

Hưng Đông – TP. Vinh – Nghệ An


* Nơi ở hiện nay:

Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

31/07/2001


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Kinh tế


* Trình độ chính trị:

Cao cấp
   

 

ÔNG VŨ NGỌC TUẤN
* Chức vụ Phó Vụ trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 01/03/2013

* Sinh ngày: 1979

* Quê quán: Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An

* Nơi ở hiện nay:

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 16/01/2004

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 


ÔNG NGUYỄN MẠNH CƯỜNG* Chức vụ

Phó Vụ trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

16/03/2015


* Sinh ngày:

14/10/1973


* Quê quán:

Yên Lộc - Ý Yên - Nam Định


* Nơi ở hiện nay:

Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

03/09/2004


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Thạc sỹ kinh tế - Nghiên cứu sinh

 * Trình độ chính trị:
Cao cấp

BÀ TRƯƠNG HẢI YẾN

* Chức vụ

Phó Vụ trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

15/4/2015


* Sinh ngày:

28/7/1973


* Quê quán:

Vĩnh Thành - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa


* Nơi ở hiện nay:

Thụy Khuê -

Tây Hồ - Hà Nội


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

4/5/2002


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Kinh tế


* Trình độ chính trị:

Cao cấp


BÀ HOÀNG THỊ VINH THÚY
* Chức vụ

Phó Vụ trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

15/4/2015


* Sinh ngày:

15/6/1972


* Quê quán:

Thiệu Tiến - Thiệu Yên - Thanh Hóa


* Nơi ở hiện nay:

Kim Mã Thượng - Ba Đình - Hà Nội


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

14/6/2006


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Kinh tế


* Trình độ chính trị:

Cao cấp

 

ÔNG NGUYỄN GIANG SƠN
* Chức vụ

Phó Vụ trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

10/3/2016


* Sinh ngày:

29/10/1976


* Quê quán:

Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang


* Nơi ở hiện nay:

Phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

14/09/2002


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Kinh tế


* Trình độ chính trị:

Trung cấp