Tin hoạt động
Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ năm 2018
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 06/12/2017, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Hội đồng khoa học KTNN do GS.TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước làm chủ tịch Hội đồng tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ năm 2018.
Toàn cảnh cuộc họp
 
Hội đồng đã nghe các cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện đề tài trình bày sự cần thiết xây dựng đề tài, ý tưởng xây dựng và đề cương dự kiến của 04 đề tài NCKH cấp Bộ năm 2018: Giải pháp tổ chức kiểm toán đánh giá chất lượng công trình trong kiểm toán dự án đầu tư của KTNN; Đổi mới tổ chức Đoàn kiểm toán các Tập đoàn, Bộ, Cơ quan Trung ương và địa phương của KTNN; Các giải pháp điều kiện để nâng cao chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Hiến định; Hoàn thiện phân cấp quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN.
 
Hội đồng khoa học KTNN đánh giá, các đề tài NCKH cấp Bộ năm 2018 đưa ra đều là những vấn đề cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn với hoạt động của KTNN. Các thành viên Hội đồng Khoa học tập trung đánh giá, nhận xét về ý tưởng xây dựng Đề tài; Mục tiêu nghiên cứu, Đối tượng, phạm vi nghiên cứu và kết cấu của Đề tài.
 
Về tổ chức thực hiện các Đề tài, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên cho rằng:
 
Đối với đề tài “Giải pháp tổ chức kiểm toán đánh giá chất lượng công trình trong kiểm toán dự án đầu tư” của KTNN do Ths. Nguyễn Anh Vân - KTNN khu vực II đăng ký làm chủ nhiệm nên phối hợp với KTNN chuyên ngành IV, hoặc KTNN chuyên ngành V đồng chủ nhiệm, để thực hiện đề tài được sâu và khả thi. Đây là đề tài ứng dụng tập trung đánh giá thực trạng, nguyên nhân và giải pháp.
 
Đối với đề tài “Đổi mới tổ chức Đoàn kiểm toán các Tập đoàn, Bộ, Cơ quan Trung ương và địa phương của KTNN” do TS. Lê Đức Luận – KTNN khu vực VII và TS. Lê Đình Thăng, TS. Nguyễn Hữu Hiểu – Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (ĐT&BDNVKT) đăng ký đồng chủ nhiệm nên tách thành 02 đề tài: “Đổi mới tổ chức đoàn kiểm toán các Tập đoàn, Bộ, Cơ quan Trung ương của KTNN” do Trường ĐT&BDNVKT phối hợp với KTNN chuyên ngành III hoặc KTNN chuyên ngành IV; “Đổi mới tổ chức đoàn kiểm toán các địa phương của KTNN” do KTNN chuyên ngành VII chủ trì phối hợp với Vụ Tổng hợp.
 
Đề tài “Các giải pháp điều kiện để nâng cao chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Hiến định” do TS. Đặng Văn Hải – Vụ Pháp chế làm chủ nhiệm nên phối hợp với Trường ĐT&BDNVKT để triển khai. Đề tài nên tiếp cận theo hướng: Các yêu cầu Hiến định với KTNN; Thực trạng đáp ứng của KTNN với các yêu cầu theo Hiến định;Những điều kiện đảm bảo chất lượng kiểm toán theo Hiến định; Đề xuất giải pháp...
 
Đề tài “Hoàn thiện phân cấp quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN” do PGS.TS Đinh Trọng Hanh và TS.Vũ Thanh Hải - Trường ĐT&BDNVKT đăng ký làm chủ nhiệm cần tập trung đánh giá về các điều kiện pháp lý và các điều kiện nội tại để đảm bảo sự phân cấp được hiệu quả./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng