Tin hoạt động
Công điện của Tổng Kiểm toán nhà nước: Khẩn trương hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Để sớm triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2018, ngày 05/12/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký và ban hành công điện số 1594/CĐ-KTNN về việc: Khẩn trương hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017.
 
Theo đó, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) khẩn trương hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017 với nhiệm vụ trọng tâm và thời hạn cụ thể như sau:
 
Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các cuộc kiểm toán theo Kế hoạch kiểm toán năm 2017 tập trung xét duyệt Báo cáo kiểm toán, kết luận tại đơn vị được kiểm toán và phát hành Báo cáo kiểm toán cơ bản phải hoàn thành trong tháng 12/2017. Riêng đối với các cuộc kiểm toán bổ sung cuối năm 2017, thời gian phát hành Báo cáo kiểm toán trước ngày 31/01/2018 (15/12/2017 Âm lịch).
 
Trong tháng 12/2017, các đơn vị trong Ngành phải khẩn trương hoàn thành dứt điểm các nội dung công việc: Đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017; Tổng kết công tác thi đua và bình xét khen thưởng năm 2017; Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018; Hội nghị cán bộ, công chức; Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ KTNN…
 
Các đơn vị trong toàn Ngành đề xuất sớm các tổ chức, cá nhân được khen thưởng về Ban Thi đua – Khen thưởng thuộc Văn phòng KTNN để tổng hợp, thẩm định và sẽ tổ chức trao thưởng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của KTNN.
 
Văn phòng KTNN có nhiệm vụ: Quyết liệt đôn đốc các đơn vị có liên quan để nhanh chóng hoàn thiện công trình Trụ sở mới KTNN trước ngày 31/12/2017; Tổ chức lập phương án chuyển sang trụ sở mới đảm bảo các đơn vị hoàn thành việc chuyển về trụ sở mới trước ngày 10/01/2018; Chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của KTNN dự kiến vào ngày 15/01/2018 tại Trụ sở mới KTNN./.
 
M.Thuý
Các bài đã đăng