Tin hoạt động
Nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu xây dựng Báo Kiểm toán điện tử”
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 30/11/2017, tại Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (Hội đồng) đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng Báo Kiểm toán điện tử” do CN. Đỗ Hồng Công và Mai Hải Đường, Báo Kiểm toán làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa làm Chủ tịch Hội đồng.
Toàn cảnh buổi nghiệm thu
 
Dự buổi nghiệp thu có sự tham gia của các thành viên Hội đồng theo Quyết định và Ban chủ nhiệm đề tài.
 
Tại buổi nghiệm thu, Ths. Phạm Hoàng Giang đã báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu và các nội dung chính của đề tài. Theo đó, đề tài có dung lượng 76 trang, được bố cục thành 3 chương: Những vấn đề chung về xây dựng và đưa vào hoạt động Báo Kiểm toán điện tử; Mô hình tổ chức và hoạt động của Báo Kiểm toán điện tử; Định hướng, giải pháp xây dựng Báo Kiểm toán điện tử. 
 
Theo Ban chủ nhiệm đề tài, việc tổ chức nghiên cứu xây dựng Báo Kiểm toán điện tử xuất phát từ yêu cầu và nhiệm vụ cấp thiết của Báo Kiểm toán trong giai đoạn hiện nay, nhằm tăng cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về pháp luật đối với tổ chức và hoạt động kiểm toán, thực tiễn hoạt động kiểm toán được xác định Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; đồng thời giải quyết được những bất cập trong thực hiện Báo Kiểm toán hiện nay, đặc biệt những bất cập về dung lượng, thời gian…
 
Đánh giá về đề tài, Hội đồng nghiệm thu đều thống nhất cho rằng, đề tài “Nghiên cứu xây dựng Báo Kiểm toán điện tử” là cần thiết, góp phần tăng cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về pháp luật KTNN và các hoạt động kiểm toán của KTNN, góp phần quan trọng trong thực hiện chức năng là cơ quan ngôn luận của KTNN. Đề tài đã cung cấp được nhiều thông tin có giá trị về lý luận và thực tiễn, nhận dạng được hướng đi cần thiết của Báo trong bối cảnh hiện nay; đề tài đã đề cập khá chi tiết về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách hoạt động cũng như các điều kiện và lộ trình để báo Kiểm toán điện tử đi vào hoạt động phù hợp với thực tiễn phát triển của KTNN.
 
Để đề tài hoàn thiện hơn, Hội đồng nghiệm thu khuyến nghị Ban chủ nhiệm đề tài cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung: Biên tập phần mở đầu cho cô đọng; kết cấu lại nội dung đề tài cho phù hợp, đảm bảo dung lượng và tính logic giữa các Chương…
 
Kết luận buổi nghiệm thu, PGS. TS Nguyễn Đình Hòa, Chủ tịch Hội đồng cho rằng: Đề tài được tập thể tác giả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, cung cấp được nhiều cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn có giá trị. Điểm nổi bật là những nghiên cứu này đã và đang được ứng dụng trong thực tiễn xây dựng và vận hành Báo Kiểm toán điện tử. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa cũng đề nghị, Ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên, Hội đồng nhằm hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng của đề tài. Đề tài cần hoàn thiện trong 1 tháng tính từ ngày Hội đồng nghiệm thu cho ý kiến. 
 
Với điểm số bình quân 81,4/100, đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại khá./.
 
D. Thúy
Các bài đã đăng