Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước khu vực V tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2018
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 29/11/2017, tại trụ sở cơ quan Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực V – thành phố Cần Thơ, KTNN khu vực V đã tổ chức “Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2018 – thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017”. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Tại Hội nghị, ông Trịnh Minh Quan - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V đã trình bày Báo cáo Tổng kết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, năm 2017, đơn vị đã hoàn thành 08 cuộc kiểm toán, gồm: 4 cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, 1 cuộc kiểm toán chuyên đề , 1 cuộc kiểm toán hoạt động ngân sách cấp Huyện, 1 kiểm toán dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT và 1 cuộc kiểm toán BCTC Tổng Công ty. Điểm nhấn trong thực hiện kế hoạch năm 2017 là cuộc kiểm toán cuối cùng của kế hoạch kết thúc trước ngày 20/10/2017, tất cả các BCKT đều phát hành trước ngày 30/10/2017.
 
Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 của  các Đoàn kiểm toán, KTNN khu vực V đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính với tổng số tiền là  947.579 trđ, bao gồm: Các khoản tăng thu NSNN: 168.709 trđ; Các khoản giảm chi NSNN: 96.903 trđ; Kiến nghị xử lý khác: 681.967 trđ.
 
Ngoài phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính, qua kiểm toán còn phát hiện những hạn chế, bất cập, tồn tại về cơ chế chính sách và sự chỉ đạo điều hành của các địa phương, trên cơ sở đó có các kiến nghị phù hợp.
 
Công tác kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán được lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm. Trong năm đã tổ chức 06 Đoàn kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2017 (niên độ ngân sách 2016) và các năm trước theo kế hoạch được duyệt tại các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu; kiểm toán hoạt động Quận Thốt Nốt – TP Cần Thơ và dự án Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ. Các cuộc kiểm tra thực hiện đúng quy trình, từ khâu lập, phê duyệt kế hoạch đến thực hiện và lập báo cáo kiểm tra. Quá trình kiểm tra đồng thời tiến hành rà soát các kiến nghị kiểm toán trước đây chưa thật chính xác, phù hợp hoặc không khả thi trong thực tế để kiến nghị KTNN xem xét điều chỉnh giảm. Tính đến 30/11/2017, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2017, số kiến nghị đủ bằng chứng: 509.817 trđ, số đã thực hiện: 333.388 trđ, tỷ lệ thực hiện đat: 65,39%. Trong đó, đơn vị có tỷ lệ thực hiện cao như thành phố Cần Thơ; kiểm toán hoạt động Quận Thốt Nốt TP Cần Thơ và Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ đạt 100%.    
 
Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V Trịnh Minh Quan trình bày Báo cáo tổng kết tại Hội nghị
 
Ông Trịnh Minh Quan cho biết, năm 2018 là năm đầu giai đoạn tiếp theo của Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2018-2020, KTNN khu vực V xác định mục tiêu của đơn vị: Tiếp tục triển khai đồng bộ 08 mục đích của Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2018-2020; Phấn đấu lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đơn vị (11/5/1998 – 11/5/2018); Triển khai và thực hiện Luật KTNN (sửa đổi) và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán. 
 
KTNN khu vực V xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo như sau: Làm tốt công tác học tập, quán triệt mục tiêu, nội dung kiểm toán năm 2018, nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt về tính chuyên nghiệp và chất lượng công việc trong năm 2018, đồng thời với việc bảo đảm giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên nhà nước. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Kiểm Toán nhà nước Cao Tấn Khổng đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích đơn vị đã đạt được trong năm 2017. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá cao sự đoàn kết, nhất trí trong tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động đơn vị. “Đây là một trong những thể mạnh và là yếu tố quan trọng tạo điều kiện đơn vị hoàn thành tốt  nhiệm vụ chuyên môn” – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nói.
 
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng yêu cầu trong năm 2018, KTNN khu vực V tiếp tục phát huy những mặt đã làm được , khắc phục những thiếu sót, tập trung nghiên cứu mục tiêu nội dung kiểm toán trong năm 2018, những Chuyên đề mới được giao để trau dồi học tập, đổi mới hơn nữa về nội dung và phương pháp kiểm toán; Làm tốt hơn công tác tự đào tạo, tăng cường kiểm toán hoạt động nhất là tập trung lực lượng nòng cốt để thực hiện các cuộc kiểm toán hoạt động. Năm 2018 phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời chú trọng hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng của Báo cáo kiểm toán; Phấn đấu lập thành tích cao trong đợt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đơn vị (11/5/1998 -11/5/2018); tổ chức Lễ kỷ niệm một cách thiết thực, trang trọng và tiết kiệm.
 
Ông Trịnh Minh Quan – Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V thay mặt tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động đơn vị tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước. Ông Trịnh Minh Quan khẳng định, trong năm 2018, đơn vị sẽ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức kiểm toán viên, đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn; tăng cường đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước giao./. 
ĐỖ TRÍ KV V
Các bài đã đăng