Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước khu vực IX triển khai chương trình công tác năm 2018

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 28/11/2017, tại thành phố Mỹ Tho, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực IX đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng; lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động KTNN khu vực IX.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác năm 2017, ông Đặng Hồng Quý - Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX cho biết, trong năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN, KTNN khu vực IX đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tính đến ngày 28/11/2017, đơn vị đã hoàn thành kiểm toán tại 07 đơn vị đầu mối, trong đó có 3 Đoàn kiểm toán ngân sách tỉnh; 1 Đoàn kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách cấp huyện; 2 Đoàn kiểm toán dự án đầu tư theo hình thức BOT và 1 Đoàn kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng Công ty VLXD số 1. 

Tổng hợp kết quả xử lý tài chính của 07 Đoàn kiểm toán đã có báo cáo phát hành là 1.969,8 tỷ đồng, trong đó: Kiến nghị tăng thu 315,9 tỷ đồng, kiến nghị giảm chi 76,3 tỷ đồng, kiến nghị các khoản tạm thu, tạm giữ và các khoản khác 1.577,5 tỷ đồng. Ngoài ra, thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN khu vực IX đã kiến nghị UBND các tỉnh báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương nhiều nội dung xử lý tài chính theo quy định.

Bên cạnh các kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách, các Đoàn kiểm toán đã có nhiều kiến nghị các Tỉnh chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương; các đơn vị được kiểm toán khắc phục, điều chỉnh công tác hạch toán tài chính, kế toán và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra hạn chế, thiếu sót; kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền hoàn thiện chế độ và cơ chế chính sách phù hợp với quy định của pháp luật. 

Công tác kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán, trả lời văn bản kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán tiếp tục được đổi mới. Tổng số kiến nghị xử lý tài chính đã thực hiện của các cuộc kiểm toán niên độ ngân sách 2015 là 209,581 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 50,43 %. Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán tiếp tục được KTNN khu vực IX quan tâm, chú trọng đúng mức, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán.

Tại hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Cao Tấn Khổng ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm qua của KTNN khu vực IX “Kết quả công tác năm 2017 đã thể hiện được tinh thần đoàn kết của tập thể đơn vị, quyết tâm nỗ lực, phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập KTNN khu vực IX (12/12/2007 – 12/12/2017). KTNN khu vực IX cần tiếp tục phát huy khả năng và trí tuệ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2018 và những năm tiếp theo” – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Về phương hướng hoạt động năm 2018, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu tập thể KTNN khu vực IX cần lưu ý một số vấn đề: 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán thông qua đổi mới phương pháp, nội dung kiểm toán, tập trung kiểm toán theo chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với toàn thể đội ngũ Kiểm toán viên; Đổi mới phương pháp lập Kế hoạch kiểm toán theo chủ trương chung của Ngành, xác định nội dung kiểm toán theo hướng đi sâu giải quyết các vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; Mạnh dạn đề xuất chuyên đề kiểm toán hoạt động phù hợp năng lực đội ngũ công chức và đặc điểm của từng địa phương thuộc địa bàn quản lý; Những tồn tại, hạn chế phát hiện qua kiểm toán cần gắn với trách nhiệm của các tập thể, cá nhân cụ thể, để có kiến nghị phù hợp, đúng đối tượng, nâng cao chất lượng và giá trị kiến nghị kiểm toán.

Đơn vị cần quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển kỹ năng nghề nghiệp; Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, trong các Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và giữa các Kiểm toán viên với nhau.

Tăng cường đổi mới công tác phối hợp với các đơn vị tham mưu của KTNN, phối hợp chặt chẽ với HĐND và UBND các tỉnh trên tinh thần của Quy chế phối hợp đã ký kết giữa KTNN với HĐND và UBND các địa phương được giao nhiệm vụ kiểm toán.

Kiểm toán trưởng Nguyễn Huỳnh Tịnh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN

Thay mặt tập thể Lãnh đạo, công chức và người lao động KTNN khu vực IX, Kiểm toán trưởng Nguyễn Huỳnh Tịnh trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; đồng thời yêu cầu công chức, người lao động đơn vị tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, thay đổi nhận thức, đổi mới tư duy, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, biến nhận thức thành hành động để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018 được Lãnh đạo KTNN giao./.

Việt Nhân

Các bài đã đăng