Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước khu vực IX – 10 năm xây dựng và phát triển
(kiemtoannn.gov.vn) - Tháng 12/2017, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực IX tròn 10 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Được thành lập theo Quyết định số 13/2007/QĐ-KTNN ngày 12/12/2007 của Tổng Kiểm toán nhà nước, chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 7/2008, có chức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức thực hiện kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công của các tỉnh An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long.
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đến thăm và làm việc với đơn vị
  
Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy  

Những ngày đầu thành lập, KTNN khu vực IX chỉ có 05 công chức, người lao động được Tổng Kiểm toán nhà nước điều động, chưa có trụ sở làm việc chính thức, phải thuê để sử dụng, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế.
 
Được sự quan tâm của Lãnh đạo KTNN, Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, đồng thời phối hợp hiệu quả với các đơn vị trực thuộc KTNN, cơ quan chức năng địa phương, cùng sự nỗ lực của đơn vị đến giữa năm 2015, KTNN khu vực IX đã xây dựng và đưa vào sử dụng trụ sở làm việc mới khang trang hiện đại.
 
Hiện đơn vị đã có 67 công chức, người lao động, trong đó công chức trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm toán chiếm 82%  với 10 Kiểm toán viên chính, 36 Kiểm toán viên, 09 Chuyên viên; 4 công chức Lãnh đạo cấp Vụ gồm Kiểm toán trưởng, 03 Phó Kiểm toán trưởng; 16 lãnh đạo cấp Phòng với 05 Trưởng phòng, 11 Phó trưởng phòng. KTNN khu vực IX có đội ngũ trẻ với 20 thạc sỹ, 41 cử nhân, trong đó có 37 công chức  chuyên ngành kinh tế, 18 công chức chuyên ngành kỹ thuật, 07 công chức chuyên ngành khác.
 
KTNN khu vực IX đã hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy với 5 phòng: Văn phòng, Tổng hợp, Kiểm toán Ngân sách, Kiểm toán Đầu tư – Dự án.  Theo Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX Nguyễn Huỳnh Tịnh: “Việc sắp xếp, bố trí công chức các phòng của đơn vị đảm bảo yêu cầu quản lý chặt chẽ cả về tổ chức, nhân sự và công tác chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên nhà nước. KTNN khu vực IX xây dựng phòng Tổng hợp là phòng hạt nhân, với năng lực trong việc tham mưu, tổng hợp có hiệu quả cho Kiểm toán trưởng trong công tác kiểm soát hoạt động kiểm toán theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước”. 
 
Đặc biệt, hệ thống văn bản về tổ chức và hoạt động của KTNN ngày càng hoàn thiện, địa vị pháp lý của KTNN và Tổng Kiểm toán nhà nước được hiến định trong Hiến pháp năm 2013 và Luật KTNN sửa đổi năm 2015 là cơ sở cho KTNN nói chung và KTNN khu vực IX nói riêng khẳng định vị thế của mình. 

10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính với tổng số tiền 5.513 tỷ đồng
 
Kết quả qua 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tài chính, tài sản công, KTNN khu vực IX đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính với tổng số tiền 5.513 tỷ đồng, trong đó: Tăng thu cho ngân sách Nhà nước 957 tỷ đồng; giảm chi cho ngân sách Nhà nước 477 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 4.079 tỷ đồng. Tổng hợp kết quả kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán bình quân các năm đạt 76%. 
 
Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán NSĐP tại tỉnh Đồng Tháp
 
Kết quả kiểm toán được ghi nhận qua 10 năm xây dựng và phát triển của KTNN khu vực IX không chỉ dừng lại ở số liệu kiến nghị xử lý tài chính, mà còn giúp cho các đơn vị được kiểm toán hoàn thiện công tác quản lý tài chính ngân sách, đưa công tác quản lý tài chính, kế toán vào nề nếp, góp phần tăng cường tính công khai và minh bạch trong quản lý tài chính, ngân sách địa phương. Mặt khác, giúp HĐND các cấp có thông tin tin cậy để giám sát công tác quản lý tài chính ngân sách ở địa phương; giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp nhà nước điều chỉnh, khắc phục kịp thời những sai sót trong công tác quản lý. Qua kiểm toán, đơn vị đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi một số văn bản quản lý điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước do các cơ quan quản lý Nhà nước, các địa phương ban hành chưa phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.
 
Căn cứ Kế hoạch kiểm toán năm và phân giao nhiệm vụ kiểm toán của Tổng Kiểm toán nhà nước, lãnh đạo KTNN khu vực IX đã chủ động nắm bắt tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán. Nổi bật là trong quá trình kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án BOT của đơn vị đã có bước đột phá trong việc kiểm toán phương án tài chính của dự án, tạo tiền đề cho việc triển khai kiểm toán đồng loạt các dự án BOT trong toán Ngành đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. 
 
Trong công tác khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo sát sao, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ kiểm toán. Các Đoàn kiểm toán hoạt động theo đúng quy định, quy chế của Ngành. Quá trình thực hiện kiểm toán, Kiểm toán trưởng, các Phó Kiểm toán trưởng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, đánh giá tiến độ, kết quả kiểm toán; xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn của Đoàn kiểm toán. Chất lượng hoạt động của ban lãnh đạo đơn vị ngày càng nâng cao. Bên cạnh đó, lãnh đạo KTNN khu vực IX thường xuyên thảo luận, phản biện trong thẩm định báo cáo kiểm toán để đảm bảo tính thận trọng trong kết luận, kiến nghị kiểm toán. Các bằng chứng kiểm toán được lãnh đạo đơn vị chú trọng, xác lập đầy đủ, có căn cứ pháp lý; được xem xét phù hợp với thực tiễn để đảm bảo tính khả thi cao. Ngoài ra, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các Vụ chức năng tham mưu của Ngành trong công tác kiểm tra, giám sát các giai đoạn của quy trình kiểm toán, nên chất lượng các cuộc kiểm toán ngày càng được nâng lên.
 
Cũng theo Kiểm toán trưởng Nguyễn Huỳnh Tịnh, có được những kết quả như trên là do cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn đặt công tác giáo dục: Chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên nhà nước, quan hệ giao tiếp, ứng xử; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, kỹ năng làm việc cho công chức, Kiểm toán viên lên hàng đầu và là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nghề nghiệp. 
 
Không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước
 
Lãnh đạo KTNN khu vực IX thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, quy định, quy chế của Ngành, nhằm giáo dục tư tưởng chính trị; nâng cao tinh thần, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước; khơi dậy lòng yêu ngành, yêu nghề, tự trọng, tự tôn nghề nghiệp của công chức, người lao động, Kiểm toán viên trong hoạt động công vụ. Bên cạnh đó, đơn vị luôn chú trọng mở các lớp tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn, phân công các Kiểm toán viên có kinh nghiệm truyền đạt phương pháp, kỹ năng kiểm toán, đồng thời cử công chức tham dự đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị, tập huấn, hội thảo do KTNN tổ chức. Tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, Kiểm toán viên thi tuyển và tham dự các khóa đào tạo sau đại học theo nguyện vọng, nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ lâu dài, có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển của KTNN.
 
Hiện Đảng bộ cơ sở KTNN khu vực IX  có 05 Chi bộ trực thuộc với tổng số 37 đảng viên. Mười năm qua, đơn vị luôn được Đảng ủy KTNN công nhận và xếp loại “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”, 03 đảng viên được công nhận danh hiệu 30 năm tuổi Đảng. Năm 2015, được xếp loại “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. 
 
Lễ trao nhà tình nghĩa tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 
Công đoàn cơ sở KTNN khu vực IX luôn bám sát Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các quy định của Công đoàn cấp trên để tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện công tác của đơn vị, chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp công tác, tham gia cùng chính quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định, đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho CC-NLĐ. Năm 2014, Công đoàn cơ sở được Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh. Ban chấp hành Công đoàn KTNN tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn các năm 2010, năm 2011 và năm 2015.
 
Trong các năm qua, Chi đoàn Thanh niên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo về mọi mặt của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và đã thể hiện vai trò xung kích của lực lượng trẻ trong mọi hoạt động của cơ quan, sẵn sàng thực hiện tốt các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Liên tục các năm từ 2009-2016, Chi đoàn Thanh niên được Đoàn thanh niên KTNN công nhận danh hiệu tập thể Xuất sắc vững mạnh. Được vinh dự nhận Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh liên tục các năm 2015, 2016; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang năm 2017.
 
Chủ động phối hợp công tác trong và ngoài Ngành để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao
 
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được Tổng Kiểm toán nhà nước giao, KTNN khu vực IX luôn có sự chủ động phối hợp trao đổi, hợp tác với các đơn vị trong Ngành, tạo điều kiện thuận lợi để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với các Vụ chức năng tham mưu của KTNN thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác tham mưu, phục vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản công. Đơn vị thường xuyên phối hợp hiệu quả với các đoàn công tác của KTNN thực hiện hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và nghiêm túc tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN.
 
Thực hiện Chỉ thị số 424/CT-KTNN ngày 17/4/2009 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa KTNN với HĐND, UBND các cấp trong hoạt động kiểm toán và trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Tổng Kiểm toán nhà nước, từ năm 2009 đến nay KTNN khu vực IX đã chủ động ký kết Quy chế phối hợp với HĐND, UBND các tỉnh trong khu vực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trên địa bàn về thực hiện hoạt động kiểm toán. Nhìn chung, mối quan hệ phối hợp giữa KTNN khu vực IX và HĐND, UBND các tỉnh luôn được quan tâm củng cố và tăng cường đã đạt kết quả khả quan. Hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở tuân theo pháp luật của Nhà nước, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan KTNN và các cấp chính quyền địa phương.
 
Ngoài hoạt động chuyên môn, KTNN khu vực IX đã chủ động phối hợp với các địa phương trên địa bàn thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Đơn vị đã tổ chức đóng góp và vận động để  trao tặng và bàn giao 09 căn nhà tình nghĩa, 03 cây cầu giao thông nông thôn, 01 tuyến đường, duy trì thường niên các hoạt động thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, neo đơn; tham gia hiến máu nhân đạo;... Có thể nói hoạt động xã hội, từ thiện luôn được đơn vị quan tâm, xem đây là việc làm thiết thực góp phần cùng với chính quyền địa phương trên địa bàn của khu vực chăm sóc tốt công tác an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; tạo sự gắn bó mật thiết giữa cơ quan KTNN với nhân dân và chính quyền cơ sở ở địa phương.
 
Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực của hoạt động kiểm toán
 
Thực hiện Chiến lược phát triển ngành KTNN đến năm 2020, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Tổng Kiểm toán nhà nước giao, KTNN khu vực IX xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chính tập trung thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, đơn vị tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm toán viên đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tương xứng với yêu cầu chuyên nghiệp của kiểm toán, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh đóng góp có hiệu quả thực hiện chiến lược Kiểm toán nhà nước sắp tới.  
 
Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực của hoạt động kiểm toán. Thường xuyên nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch kiểm toán, đánh giá rủi ro, xác định đúng trọng yếu, lựa chọn đối tượng kiểm toán và phương pháp kiểm toán phù hợp; đổi mới phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán, đảm bảo các kết luận, kiến nghị kiểm toán có đầy đủ cơ sở pháp lý, đảm bảo tính khả thi, các đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả.
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, đặc biệt trong hoạt động kiểm toán. Phân định rõ trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm toán, Kiểm toán viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán, kiểm tra việc thực hiện quy trình, quy chế hoạt động, quy tắc ứng xử của Đoàn Kiểm toán và Kiểm toán viên.
 
Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của đơn vị. Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, xem đây là nền tảng vững chắc và tất yếu cho quá trình phát triển. Mỗi cá nhân phải tự xác định việc thực hiện nhiệm vụ được giao là trách nhiệm, nghĩa vụ và danh dự của Kiểm toán viên, CC và NLĐ.
 
Tiếp tục phát huy và đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp tốt với các địa phương, đơn vị trên địa bàn phụ trách, thường xuyên rà soát bổ sung nội dung quy chế phối hợp đã ký kết cho phù hợp thực tiển phát sinh; thực hiện đầy đủ, hiệu quả nội dung Quy chế phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán với HĐND, UBND các tỉnh.
Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, KTNN khu vực IX quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm, tham gia hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên địa bàn khu vực, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Ngành, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng KTNN - Trở thành cơ quan kiểm tra tài chính, tài sản công có uy tín và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

 
10 năm xây dựng và phát triển, KTNN khu vực IX đã đạt:
 
Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” các năm từ 2009 đến 2012, danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” các năm từ 2014 đến 2016. Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2016; được KTNN tặng cờ thi đua danh hiệu đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014, tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014, 2016; được UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2011, 2013 và 2015, tặng Cờ thi đua về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2012, 2014, 2015 và 2016. Được UBND tỉnh Tiền Giang công nhận danh hiệu “Đơn vị an toàn về an ninh trật tự”, Công an tỉnh Tiền Giang công nhận danh hiệu “Điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy”.
 
Có 11 lượt đơn vị được công nhận là tập thể Lao động xuất sắc, 06 lượt đơn vị được Tổng KTNN tặng Bằng khen, 21 lượt đơn vị được công nhận là tập thể Lao động tiên tiến, 07 lượt đơn vị được tặng Giấy khen.
 
Có 11 lượt cá nhân được công nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ngành; 57 lượt cá nhân được công nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 11 lượt cá nhân được tặng Bằng khen; 26 lượt cá nhân được tặng Giấy khen.
 
Năm 2010, 2011 và 2016 được Tổng Kiểm toán nhà nước tặng Bằng khen “Cuộc kiểm toán đạt chất lượng vàng”.
 
Trong phong trào thi đua 365 ngày chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập KTNN, có 02 tập thể và 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước, 02 tập thể và 08 cá nhân được tặng Giấy khen.
 
Đức Thành
Các bài đã đăng