Tin hoạt động
Lãnh đạo KTNN cho ý kiến về công tác tổ chức Đại hội ASOSAI 14
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 9/11/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về công tác tổ chức Đại hội Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) 14. Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Nguyễn Quang Thành, Cao Tấn Khổng, Đoàn Xuân Tiên, Vũ Văn Họa và thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng KTNN, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Vụ TCCB, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra KTNN.

Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Hà Thị Mỹ Dung đã báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước về kết quả thực hiện một số nội dung công việc trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội ASOSAI 14. Báo cáo nêu rõ: 

Về công tác Nội dung - Thư ký: Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu tham dự các hoạt động của Đại hội, danh sách thư ký, biên phiên dịch và dẫn chương trình Đại hội. Tiểu ban đã hoàn thiện dự thảo Tài liệu tập huấn về ASOSAI và Đại hội ASOSAI và đề xuất Lãnh đạo KTNN mời KTNN Malaixia, Hàn Quốc (Chủ tịch và Tổng thư ký ASOSAI đương nhiệm) sang KTNN làm việc về một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức, điều hành Đại hội.

Về công tác Tài chính - Hậu cần: Lãnh đạo KTNN đã tổ chức khảo sát địa điểm tổ chức các hoạt động của Đại hội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Khách sạn Marriott; khảo sát địa điểm tổ chức tham quan tại Quảng Ninh. Tiểu ban đã hoàn thiện dự thảo Quy định nội dung, quy trình lập dự toán, thanh, quyết toán kinh phí chuẩn bị tổ chức Đại hội gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan trong và ngoài ngành.

Về công tác Lễ tân - Khánh tiết: Tiểu ban đã tổ chức sát hạch lựa chọn công chức, viên chức của KTNN tham gia liên lạc viên; phối hợp với Học viện ngoại giao lựa chọn liên lạc viên. Đồng thời, đề xuất kế hoạch tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm về công tác lễ tân khánh tiết của Đại hội tại Trung Quốc.

Về công tác Thông tin - Tuyên truyền: Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành Kế hoạch tuyên truyền về Đại hội; ban hành và triển khai Kế hoạch tập huấn cho các cơ quan báo chí phục vụ công tác tuyên truyền về Đại hội. Tiếp tục hoàn thiện Bộ nhận diện Đại hội theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế cũng đã báo cáo cụ thể về việc thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban đến thời điểm hiện tại.

Tại buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước tiếp tục thảo luận cho ý kiến về một số nội dung còn chưa thống nhất như: địa điểm tổ chức các cuộc họp; việc bố trí phương tiện; chương trình biểu diễn nghệ thuật; chương trình tham quan; chế độ đài thọ đối với một số đoàn đại biểu quốc tế; việc tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm tổ chức Đại hội tại Trung Quốc cùng nhân sự Ban Tổ chức và các Tiểu ban.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Tiểu ban Tài chính - Hầu cần tổ chức khảo sát, kiểm tra kỹ lưỡng địa điểm tổ chức các sự kiện Đại hội bao gồm Lễ khai mạc, các cuộc họp trong khuôn khổ Đại hội, tiệc chào mừng và địa điểm lưu trú cho đại biểu quốc tế; có phương án bố trí phương tiện linh hoạt cho 46 đoàn, trong đó mỗi đoàn sẽ gồm 2 xe: 1 xe cho Trưởng đoàn và liên lạc viên, 1 xe cho các thành viên trong đoàn và liên lạc viên. Ngoài ra, Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý việc lựa chọn phương án tổ chức Chương trình văn nghệ trong Lễ khai mạc và Tiệc chiêu đãi phải đảm bảo tính trang trọng, tinh tế, để lại ấn tượng sâu sắc đối với đại biểu, khách quốc tế về hình ảnh của cơ quan KTNN cũng như đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Đại hội ASOSAI 14 là sự kiện quốc tế cấp cao, có quy mô lớn nhất của ngành kiểm toán trong khu vực, do đó, công tác chuẩn bị phải hết sức kỹ lưỡng, chu đáo. Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo các Tiểu ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đẩy nhanh tiến độ công việc, phối hợp và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao để Đại hội ASOSAI 14 diễn ra thành công tốt đẹp./.

Hà Linh

Các bài đã đăng