Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 11 năm 2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 09/11/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, KTNN tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành nhằm đánh giá kết quả hiện công tác tháng 10/2017 và triển khai kế hoạch công tác tháng 11/2017.
 
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị
 
Trước khi tiến hành Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã phát động toàn thể lãnh đạo các đơn vị tham dự Hội nghị và các điểm cầu của KTNN tham gia quyên góp ủng hộ ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 12.
 
Tại hội nghị, Phó Chánh văn phòng KTNN Lê Tùng Lâm đã trình bày Báo cáo kết quả hiện công tác tháng 10/2017 và kế hoạch công tác tháng 11/2017 của toàn Ngành. Theo đó, từ giữa tháng 10/2017, toàn Ngành đã tổ chức triển khai 15 cuộc kiểm toán, xét duyệt 11 KHKT, 24 BCKT và phát hành 17 BCKT thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2017. Lũy kế đến ngày 6/11/2017, KTNN đã tổ chức xét duyệt 254/257 KHKT, 190/284 dự thảo BCKT và phát hành 122/284 BCKT. Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký bổ sung 07 cuộc kiểm toán và điều chỉnh giảm 01 cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2017.
 
       
 Toàn cảnh Hội nghị
 
Đặc biệt trong tháng, Tổng Kiểm toán nhà nước và Lãnh đạo KTNN đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ về một số bất cập, hạn chế của cơ chế, chính sách qua kết quả kiểm toán các dự án BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh, liên kết tại cuộc họp thường trực Chính phủ ngày 27/10/2017.
 
KTNN và Thanh tra Chính phủ đã tổ chức trao đổi các nội dung liên quan đến KHKT năm 2018 của KTNN, KTNN đã tiếp thu hoàn thiện KHKT gửi đại biểu Quốc hội. KTNN đã gửi tới đại biệu Quốc hội: Báo cáo ý kiến về đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2017, dự toán NSNN năm 2018 và phân bổ NSTW năm 2018; Báo cáo của Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác năm 2017 của KTNN; Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 của KTNN; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm phục vụ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.
 
Cũng trong tháng 10/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết điều động, bổ nhiệm ông Đặng Thế Vinh, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang về KTNN và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.
 
Trong tháng, Ban cán sự Đảng KTNN đã cho ý kiến đối với việc tổng kết thực hiện Nghị quyết trung ương 3, Khóa VIII về Chiến lược cán bộ của KTNN. Tổng Kiểm toán nhà nước đã phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước và ký quyết định thành lập Hội đồng thi; phê duyệt chủ trương hỗ trợ phí hội viên hàng năm đối với những học viên đã hoàn thành chương trình học ACCA, CPA Australia. Lãnh đạo KTNN đã ký ban hành Chương trình khung chương trình bồi dưỡng kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất đai…
 
Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Chính phủ và Bộ Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015; Dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN. Lãnh đạo KTNN đã phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thực hiện văn bản QPPL năm 2017 của KTNN.
 
KTNN đã tổ chức thành công buổi Lễ kỷ niệm quan hệ hợp tác giữa KTNN Việt Nam với KTNN Lào và KTNN Lào trao Huân chương của Nhà nước Lào cho các tập thể, cá nhân KTNN Việt Nam; Tổng Kiểm toán nhà nước đã kết thúc tốt đẹp việc tham dự Đại hội ASEANSAI lần thứ 4 tại Lào và ký Biên bản ghi nhớ với KTNN Indonesia bên lề Đại hội ASEANSAI, Đại hội đã tiếp tục tín nhiệm bầu KTNN Việt Nam làm Chủ tịch Uỷ ban kế hoạch chiến lược ASEANSAI giai đoạn 2018-2021. Công tác chuẩn bị Đại hội ASOSAI 14 tiếp tục được triển khai theo kế hoạch: Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành Thông báo kết luận tại cuộc họp công tác chuẩn bị Đại hội; Các Tiểu ban tích cực thực hiện các công việc theo kế hoạch đề ra...
 
Trong tháng, Thanh tra KTNN đã ban hành kết luận thanh tra tại KTNN khu vực I, IV, XIII; kết luận thanh tra đột xuất một số tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng; triển khai thanh tra tại KTNN chuyên ngành II, III, VI và KTNN khu vực V; tiếp nhận, xử lý 07 đơn tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh theo quy định.
 
KTNN đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng đối với Gói thầu cung cấp bản quyền cơ sở dữ liệu, trục tích hợp và xây dựng, triển khai các phần mềm hỗ trợ tích hợp ứng dụng, các phần mềm hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán, phần mềm quản lý hoạt động kiểm toán); Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị Dự án hợp phần 1 “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán”. Trung tâm Tin học tiếp tục xây dựng Phần mềm Số hoá và quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử, Cổng thông tin điện tử KTNN và các cổng thành phần, Phần mềm Quản lý cán bộ theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo KTNN và ý kiến tham gia của các đơn vị...
 
Báo cáo chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:
 
Các KTNN chuyên ngành và khu vực cần đẩy nhanh tiến độ phát hành BCKT đối với các cuộc kiểm toán đã kết thúc; tiếp tục đôn đốc các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2016 đối với niên độ ngân sách năm 2015; kết thúc các cuộc kiểm toán trước 30/11 theo đúng Phương án kiểm toán năm 2017 Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt.
 
Vụ Tổng hợp phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ phát hành BCKT; tiếp tục phối hợp với Vụ Chế độ và KSCLKT, các KTNN chuyên ngành, khu vực đẩy nhanh tiến độ trả lời kiến nghị, khiếu nại của các đơn vị được kiểm toán; hoàn thiện KHKT năm 2018 theo ý kiến của Quốc hội, các cơ quan có liên quan trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành vào đầu tháng 12/2017; khẩn trương tổng hợp kết quả kiểm toán đối với Chuyên đề quản lý và sử dụng đất dự án khu đô thị để làm việc với các Bộ, ngành liên quan.
 
Vụ Chế độ và KSCLKT tiếp tục thực hiện KSCLKT theo kế hoạch; phối hợp với các đơn vị trả lời các kiến nghị, khiếu nại; tiếp tục triển khai kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2017; phối hợp với các đơn vị để trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp, Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng; kịp thời tổng hợp kết quả kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác kiểm toán năm 2016 báo cáo Lãnh đạo KTNN...
 
Vụ Tổ chức cán bộ trình Tổng Kiểm toán nhà nước, Ban Cán sự Đảng phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái theo Nghị quyết số 36-NQ/BCS của Ban cán sự Đảng, tiếp tục rà soát các trường hợp đã luân chuyển, điều động trên 3 năm báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước có phương án giải quyết, bố trí; tổng hợp trình Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định phê duyệt quy hoạch công chức lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026; tiếp tục hoàn thiện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của KTNN...
 
Vụ Pháp chế tiếp tục bám sát việc ban hành Nghị quyết của UBTVQH quy định chi tiết một số điều của Luật KTNN năm 2015 và Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; tiếp tục đôn đốc các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2017 của KTNN.
 
Trung tâm Tin học hoàn thành lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình tại Trụ sở KTNN cơ sở II; hoàn thiện Đề án Nâng cao an toàn bảo mật thông tin trên môi trường mạng của KTNN giai đoạn 2017 - 2020 theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước; tiếp tục thực hiện các gói thầu xây dựng Phần mềm Số hoá và quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử, Cổng thông tin điện tử KTNN và các cổng thành phần, Phần mềm Quản lý cán bộ; trình lãnh đạo KTNN đưa vào sử dụng Phần mềm Quản lý tiến độ và theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán, Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Phần mềm Hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán (lĩnh vực doanh nghiệp).
 
Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội ASOSAI 14, trong đó hoàn thiện kịch bản chi tiết cho từng hoạt động được giao của các Tiểu ban; hoàn thiện Bộ nhận diện ASOSAI 14 và tổ chức họp báo giới thiệu Bộ nhận diện ASOSAI 14; chuẩn bị tổ chức họp Ban Tổ chức Đại hội ASOSAI 14 lần thứ 2...
 
Thanh tra KTNN tăng cường thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo theo quy định...
 
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình sự nhất trí đối với các nội dung của Báo cáo kết quả hiện công tác tháng 10/2017 và kế hoạch công tác tháng 11/2017. Các ý kiến tập trung thảo luận về một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ của đơn vị; Một số giải pháp để đấy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán theo đúng kế hoạch đã đề ra.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc biểu dương các kết quả của toàn Ngành đã đạt được trong tháng 10/2017 và đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý Đoàn, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ.
 
Về các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước đồng ý với các nhiệm vụ đã nêu trong Báo cáo kết quả hiện công tác tháng 10/2017 và kế hoạch công tác tháng 11/2017 của toàn Ngành. Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý:
 
Các KTNN chuyên ngành và khu vực cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các cuộc kiểm toán; Kết thúc các cuộc kiểm toán trước 30/11/2017 và phát hành BCKT trước 31/12/2017.
 
Vụ Tổng hợp phối hợp với Vụ Chế độ và KSCLKT khẩn trương tổng hợp kết quả kiểm toán đối với Chuyên đề quản lý và sử dụng đất dự án khu đô thị để làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng nhằm kiến nghị với Chính phủ hoàn thiện cơ chế và bịt lỗ hổng chính sách.
 
Từ nay đến cuối năm, Thanh tra KTNN cần tăng cường thanh tra và kiểm tra đột xuất để tiếp tục chấn chỉnh công tác kiểm toán.
 
Trung tâm Tin học khẩn trương trình lãnh đạo KTNN đưa vào sử dụng Phần mềm Quản lý tiến độ và theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán, Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Phần mềm Hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán (lĩnh vực doanh nghiệp).
 
Vụ Hợp tác quốc tế và các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội ASOSAI 14 cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Đại hội ASOSAI theo đúng kế hoạch.
 
Vụ Tổ chức – Cán bộ hoàn thành hướng dẫn triển khai công tác tổng kết hoạt động năm 2017 trong tháng 12/2017. Các đơn vị hoàn thành việc bình xét thi đua năm 2017 trong tháng 12/2017; Tổ chức tổng kết công tác năm trước 10/1/2018./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng