Tin hoạt động
Thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và văn hóa công sở
(kiemtoannn.gov.vn) - Vừa qua, thừa lệnh Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN), Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước đã ký Văn bản số 1432/KTNN-VP ngày 02/11/2017 gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộcKTNN về việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và văn hóa công sở.
 
Nội dung văn bản nêu rõ: Hiện nay, một số cán bộ, công chức, viên chức, Kiểm toán viên, người lao động của KTNN chưa chấp hành nghiêm Luật Phòng chống thuốc lá trong phòng làm việc tại cơ quan và tại đơn vị được kiêm toán, thiếu tôn trọng những người xung quanh. 

Vì vậy, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, nhất là trong việc thực hiện văn hóa công sở, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN quán triệt, phổ biến và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, Kiểm toán viên, người lao động tại đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiên nghiêm Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 873/CT-KTNN ngày 27/5/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán.

Đồng thời, không hút thuốc lá tại các địa điểm theo quy định tại Điều 11, Điều 12 của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, trong đó không hút thuốc lá tại các địa điểm quy định của đơn vị được kiểm toán; tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, Kiểm toán viên, người lao động của đơn vị mình quản lý thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; thực hiện đúng quy định về sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; tác phong, trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với văn hóa công sở quy định tại Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước./.

Thanh Trang
Các bài đã đăng