Tin hoạt động
KTNN đào tạo kỹ năng thuyết trình cho lãnh đạo cấp phòng
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 07/11/2017, tại Chi nhánh đào tạo Cửa Lò, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và kỹ năng thuyết trình cho các công chức, viên chức là lãnh đạo cấp phòng và đối tượng quy hoạch cấp phòng đến từ các đơn vị trực thuộc của Kiểm toán nhà nước (KTNN).
Các học viên tham dự lớp Bồi dưỡng
 
Tham dự lễ khai giảng có PGS,TS. Nguyễn Đình Hòa, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và hơn 30 học viên theo Quyết định số 319/QĐ-TrĐT ngày 01/11/2017 của Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS,TS.Nguyễn Đình Hòa cho biết, khóa học được tổ chức nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và khả năng thuyết trình cho đội ngũ lãnh đạo cấp phòng thuộc các đơn vị trong toàn Ngành để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.
 
Đây là lớp cấp phòng duy nhất được tổ chức trong năm 2017. 
 
Theo chương trình học, các học viên sẽ được học 10 chuyên đề với các nội dung chuyên môn về quản lý, lãnh đạo cấp phòng theo cấu trúc các phần từ khối kiến thức chung đến các kỹ năng chuyên sâu đối với từng công tác, nhiệm vụ cụ thể của lãnh đạo cấp phòng: Kiến thức, kỹ năng quản lý và lãnh đạo chung của cấp phòng; Kiến thức và kỹ năng quản lý trong lĩnh vực KTNN. 
 
Trong nội dung các chuyên đề được giảng dạy, các học viên sẽ được nghe 02 chuyên đề báo cáo thực tế: Thực tiễn ở Việt Nam và kinh nghiệm KTNN các nước về quản lý, lãnh đạo của cấp phòng do TS. Lê Đình Thăng, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trình bày; Những vấn đề thực tiễn đặt ra trong cải cách tài chính công và bài học rút ra từ quá trình cải cách hành chính ở nước ta chuyên gia Phạm Đình Cường, Nguyên Cục trưởng Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính giảng dạy.Bên cạnh đó, các học viên còn được tham dự một chuyên đề về bồi dưỡng kỹ năng thuyết trình.
 
Khóa học sẽ diễn ra từ ngày 07/11/2017 đến hết ngày 30/11/2017, cuối khóa học, các học viên sẽ làm bài thu hoạch và kiểm tra để đánh giá quá trình học tập.
 
Để lớp học đảm bảo mục tiêu đào tạo đã đề ra, PGS,TS. Nguyễn Đình Hòa đề nghị Ban quản lý lớp học, các học viên phối hợp tổ chức học tập một cách hiệu quả và thiết thực nhất./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng