Hội nhập và phát triển
Phần Lan: Thiếu sót trong giám sát hệ thống trợ cấp doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước Phần Lan (VTVF), ngày 3/10, đã công bố bản báo cáo về thực hiện giám sát hệ thống trợ cấp DN của nước này trong năm tài chính 2016. Trong đó đã chỉ trích nhiều yếu kém và thiếu sót trong quản lý chi tiêu của Chính phủ dành cho trợ cấp DN.
 
Kiểm toán Nhà nước Phần Lan (VTVF), ngày 3/10, đã công bố bản báo cáo về thực hiện giám sát hệ thống trợ cấp DN của nước này trong năm tài chính 2016. Trong đó đã chỉ trích nhiều yếu kém và thiếu sót trong quản lý chi tiêu của Chính phủ dành cho trợ cấp DN.
 
Theo bản báo cáo, khoản trợ cấp này có giá trị lên tới 4,14 tỷ Euro (tương đương 4,85 tỷ USD), tăng lên đáng kể so với mức 3,27 tỷ Euro vào năm 2015. Mặc dù ngân sách dành cho hỗ trợ DN của Chính phủ Phần Lan tăng, song số công ty nhận trợ cấp lại giảm. VTVF cho rằng có nhiều bất cập liên quan đến cách thức phân bổ, sử dụng khoản chi này.
 
Trong cuộc kiểm toán tuân thủ này, các kiểm toán viên đã xem xét đến 12 quỹ hỗ trợ khác nhau dành cho DN và nhận thấy việc đánh giá tác động là khá khó khăn. VTVF nhận định, hầu hết các trường hợp được kiểm toán đều tuân thủ theo các quy định của Liên minh châu Âu (EU), song nhiều cơ quan của Chính phủ còn thiếu sót trong việc đánh giá sự cần thiết đối với các khoản tiền trợ cấp, có nhiều trường hợp bị phát hiện vi phạm các chỉ dẫn của Phần Lan về chi trợ cấp.
 
Bên cạnh đó, các kiểm toán viên còn nhận thấy, nhiều khoản trợ cấp được chi mà không cần hồ sơ xin trợ cấp, hay có những khoản trợ cấp DN được chi cho các dự án đã khởi động trước cả thời hạn bắt đầu mở hồ sơ xin trợ cấp. Ông Enni Leppälahti - Trưởng nhóm kiểm toán của VTVF - cho rằng, luật pháp và các tiêu chí liên quan cần phải minh bạch, rõ ràng hơn.
 
Bản báo cáo của VTVF cũng đưa ra những khuyến nghị cho 6 cơ quan Chính phủ để đảm bảo công tác giám sát các khoản trợ cấp một cách hiệu quả.
 
(Theo YLE News và VTV Finland)
(Báo Kiểm toán 41/2017)
Các bài đã đăng