LÃNH ĐO V CH Đ VÀ KIM SOÁT CHT LƯỢNG KIM TOÁNÔNG NGÔ MINH KIỂM
* Chức vụ Vụ trưởng

* Thời gian đảm nhận chức vụ: 15/12/2016

* Sinh ngày: 23/01/1970

* Quê quán: Bắc Ninh

* Nơi ở hiện nay: Hà Nội

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 18/04/2003

* Dân tộc: Kinh

* Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế

* Trình độ chính trị: Cao cấp

 

ÔNG LÊ VĂN HUỆ
* Chức vụ

Phó Vụ trưởng


* Thời gian đảm nhận chức vụ:

16/03/2015


* Sinh ngày:

04/02/1958


* Quê quán:

Hải Hòa - Tĩnh Gia - Thanh Hóa


* Nơi ở hiện nay:

P3A - Chung cư 39 Nguyễn Trãi - Khương Trung - Thanh Xuân - HN


* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

23/04/2003


* Dân tộc:

Kinh


* Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Kinh tế


* Trình độ chính trị:

Cao cấp