Hội nhập và phát triển
Canada: Nhiều giao dịch mờ ám tại Hiệp hội sinh viên
Tháng 9 vừa qua, một Báo cáo kiểm toán do hãng Grant Thornton LLP tại Canada thực hiện và công bố đã tiết lộ nhiều giao dịch tài chính mờ ám tại Hiệp hội sinh viên Canada (CFS).
 
Cụ thể, từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2014, CFS đã gửi và rút trái phép gần 530.000 USD thông qua các tài khoản bí mật tại Ngân hàng Scotiabank. Các tài khoản bí mật này do các thành viên của Hiệp hội làm hồ sơ mở tài khoản và điều đáng nói là tiền trong đó lại là những khoản đóng góp của sinh viên.
 
Các khoản giao dịch trái phép được Ban lãnh đạo CFS báo cáo là những khoản giải ngân cho nhiều tổ chức trực thuộc Hiệp hội nhằm chi trả cho các dịch vụ quảng cáo, thanh toán chi phí cho các công ty luật, dịch vụ y tế, phí làm thẻ sinh viên… Tuy nhiên, thực tế cuộc kiểm toán xác nhận rằng có 5 đối tượng đã nhận các khoản giải ngân trái phép trên, trong đó, 2 người là cựu nhân viên của Hiệp hội, một người chưa rõ danh tính cùng một công ty luật và một công ty tư vấn.
 
Phần lớn doanh thu của CFS có được từ các khoản học phí, lệ phí sinh viên đóng góp. Theo kết quả cuộc kiểm toán CFS mới nhất (xem xét hoạt động của CFS từ tháng 7/2016 đến tháng 6/2017), tổng số doanh thu của Hiệp hội là 4,05 triệu USD, trong đó có tới 4,03 triệu USD được báo cáo là “lệ phí do các hội viên đóng góp”.
 
Quy chế của CFS đã ghi rõ rằng: “Mỗi thành viên của Hiệp hội có quyền được tiếp cận mọi thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của cơ quan cũng như của Ban lãnh đạo”. Tuy nhiên, sự dân chủ này đã cố tình bị vi phạm khi lãnh đạo CFS luôn che giấu nhiều hoạt động, đặc biệt là tình hình tài chính.
 
Sau khi Báo cáo kiểm toán chỉ ra những sai phạm trên, Ban lãnh đạo CFS vẫn từ chối giải trình về sự việc cũng như tìm cách trì hoãn việc công bố Báo cáo kiểm toán rộng rãi với lý do một số thông tin đang cần được bảo mật.
 
(Theo Thevarsity và Voat) 
(Báo Kiểm toán số 42/2017)
Các bài đã đăng