Tin hoạt động
Tăng cường công tác phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và Thanh tra Chính phủ
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 5/10/2017, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) và Thanh tra Chính Phủ (TTCP) đã có buổi làm việc, nhằm thống nhất một số nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp công tác giữa hai Cơ quan; trao đổi về kế hoạch kiểm toán và thanh tra của 2 cơ quan trong năm 2018. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cùng chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Trần Khánh Hòa - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, KTNN báo cáo tại buổi làm việc
 
Cùng dự, về phía KTNN có: Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trần Khánh Hòa, Phó Chánh Văn phòng KTNN, Thư ký Tổng Kiểm toán nhà nước Lê Tùng Lâm, lãnh đạo cấp Phòng và chuyên viên Vụ Tổng hợp-KTNN. Về phía TTCP có: Đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch-Tổng hợp, Vụ Kinh tế chuyên ngành và Kinh tế tổng hợp.
 
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo KTNN và TTCP cùng thống nhất nguyên tắc trong công tác kiểm toán và công tác thanh tra trong năm 2018. Theo đó, việc triển khai nhiệm vụ dựa trên chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao; đồng thời có sự rà soát, nghiên cứu các đầu mối, nội dung kiểm toán, thanh tra để tránh chồng chéo trong hoạt động chuyên môn của hai Cơ quan. 
 
Phát biểu tại buổi làm việc về công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán (KHKT) nói chung và KHKT năm 2018, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp  KTNN Trần Khánh Hòa, cho biết: Trong việc xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, KTNN luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, được tiến hành chủ động, thận trọng, có sự phối hợp, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan và bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ, minh bạch và công khai. Ngoài việc chủ động làm việc với TTCP, dự thảo KHKT hàng năm được gửi cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các Bộ, ngành để lấy ý kiến; đồng thời xin ý kiến Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, KTNN tổng hợp và hoàn thiện kế hoạch kiểm toán năm gửi Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chính phủ và các Ban Đảng, Bộ, ngành liên quan tham gia ý kiến; KTNN gửi kế hoạch kiểm toán năm báo cáo UBTVQH thông qua. Tiếp đó, KTNN trình ĐBQH để lấy ý kiến và tổng hợp, tiếp thu hoàn chỉnh trước khi Tổng Kiểm toán nhà nước ký quyết định chính thức ban hành. 
 
Cũng theo ông Trần Khánh Hòa, Kế hoạch kiểm toán năm 2018 của KTNN được xây dựng trên cơ sở một số định hướng: Tập trung kiểm toán ngân sách năm 2017 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, cơ quan Trung ương sử dụng NSNN lớn để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách nhằm phục vụ cho việc phê chuẩn báo cáo quyết toán năm 2017 của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quốc hội.
 
Bên cạnh đó, hoạt động kiểm toán của KTNN cũng ưu tiên tập trung kiểm toán các chủ trương, chính sách lớn: Kiểm toán việc quản lý, điều hành NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công và các văn bản liên quan; Kiểm toán việc đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế trên phạm vị cả nước và từng địa phương, doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn, có lộ trình cụ thể; gắn kết chặt chẽ giữa cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, trong đó tập trung vào 3 trọng tâm: Kiểm toán việc triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 và kế hoạch vay, trả nợ công; kiểm toán hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); kiểm toán việc huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.
 
Ngoài ra, KTNN cũng sẽ tập trung kiểm toán hoạt động tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng; Kiểm toán việc cơ cấu lại ngân sách nhà nước, khu vực công theo công chủ trương Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 8/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Kiểm toán việc bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó ưu tiên lựa chọn kiểm toán các dự án môi trường, phòng chống thiên tai, lũ lụt, ngập úng tại các thành phố lớn; Kiểm toán các chính sách ưu đãi đầu tư tại các khu kinh tế nhằm đánh giá hiệu quả các chính sách ưu đãi của Chính phủ và các địa phương đối với các doanh nghiệp đầu tư hoạt động trong các khu kinh tế… Ngoài ra, KTNN tiếp tục mở rộng quy mô và số lượng các cuộc kiểm toán hoạt động.
 
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Trao đổi về một số vấn đề còn có ý kiến về Kế hoạch kiểm toán và Kế hoạch thanh tra năm 2018, các ý kiến cho rằng, về cơ bản Kế hoạch kiểm toán và Kế hoạch thanh tra không có chồng chéo. Tuy nhiên, đối với một số cuộc kiểm toán và thanh tra chuyên đề có cùng chủ đề, nội dung kiểm toán, hai Bên đã cùng rà soát, đánh giá và đi đến đồng thuận về hướng thực hiện trong năm 2018, đảm bảo nguyên tắc đã được thống nhất giữa KTNN và TTCP.
 
Về vấn đề thanh tra chuyên ngành, Lãnh đạo hai Cơ quan cùng chung ý kiến khi cho rằng: Những vấn đề lớn thì Thanh tra và Kiểm toán đã làm việc, có sự thống nhất trao đổi hàng năm, vì vậy vấn đề chồng chéo gần như là không có. Sự trùng lắp hầu hết xảy ra ở khối thanh tra chuyên ngành. Mặc dù thanh tra chuyên ngành cũng thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao. Để đảm bảo tuân thủ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hai Bên thống nhất cho rằng, sau khi có kế hoạch của KTNN và TTCP, TTCP với chức năng của mình thông báo, chỉ đạo thanh tra chuyên ngành căn cứ vào các kế hoạch để xây dựng kế hoạch của thanh tra chuyên ngành cho phù hợp.
 
Trao đổi về việc tổ chức sơ kết 2,5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và TTCP; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp công tác giữa hai Cơ quan, Lãnh đạo KTNN và TTCP thống nhất giao Vụ Tổng hợp - KTNN và Vụ Kế hoạch tài chính tổng hợp - TTCP nghiên cứu, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế theo hướng khắc phục chồng chéo, trùng lắp, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kiểm toán như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Sau khi dự thảo được hai Bên thống nhất, sẽ báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước và Tổng Thanh tra Chính phủ cho ý kiến và ký trong Lễ sơ kết được dự kiến tổ chức vào cuối năm 2017.
 
Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa khẳng định: Cuộc làm việc đã đạt kết quả cao, trên tinh thần hai Cơ quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng và Chính phủ trong công tác kiểm toán và thanh tra, làm sao tránh chồng chéo với kế hoạch, phục vụ tốt nhất cho hoạt động của các đơn vị được kiểm toán, thanh tra./.
 
D. Thúy
Các bài đã đăng