Tin Đảng - Đoàn thể
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương: Dấu ấn một nhiệm kỳ hoạt động
(kiemtoannn.gov.vn) - Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Khối Các cơ quan TW là lực lượng trí thức trẻ của Khối các cơ quan TW với với trên 100 ngàn đoàn viên, thanh niên, sinh hoạt tại 57 tổ chức Đoàn trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan TW đã luôn giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, năng động để triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Giai đoạn 2012 - 2017, Đoàn Thanh niên Khối và tuổi trẻ Khối dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối, sự định hướng chỉ đạo của Trung ương Đoàn, các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối đã đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ của thanh niên, không ngừng củng cố, xây dựng và phát triển công tác đoàn, phong trào thanh niên của Khối các cơ quan Trung ương đạt được những thành quả và dấu ấn rất quan trọng trên tất cả các mặt công tác.  

Hóa thân màu áo xanh của Đoàn vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị
 
Với số lượng trên 100 ngàn đoàn viên, thanh niên, trong đó có gần 45 ngàn đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gần 60 ngàn đoàn viên là sinh viên đang công tác, học tập tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - xã hội ở Trung ương, với những phẩm chất và bản lĩnh của mình, các cấp cấp bộ đoàn, mỗi các bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối, theo từng lĩnh vực công tác đã phát triển công tác đoàn và phương trào thanh niên của Đoàn Khối lên tầm cao mới, góp phần thiết thực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và các cơ quan Trung ương; đóng góp xứng đáng vào công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.  
 
Các cấp bộ đoàn, đặc biệt là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức được nhiều phong trào hành động cách mạng, nhiều hoạt động thực chất và có chiều sâu, với “hàm lượng trí tuệ cao”, qua đó phát huy được tiềm năng, phẩm chất trí tuệ và thế mạnh riêng của tuổi trẻ Khối. Những đợt sinh hoạt hoạt chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thường xuyên với nhiều cách làm sáng tạo. Đoàn Khối đã xây dựng được hình ảnh thanh niên Khối các cơ quan Trung ương thời kỳ mới với 05 giá trị: “Bản lĩnh, Trí tuệ, Đoàn kết, Văn minh, Tình nguyện”. Việc phát hiện, nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến làm theo lời Bác được quan tâm, góp phần định hướng, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Nhiều mô hình, cách làm hay được xây dựng, nhân rộng. Trong 05 năm qua, toàn Đoàn Khối có 708 tập thể, 1.490 cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác.
 
Nhiều vấn đề mới, vấn đề khó, vấn đề phát sinh từ thực tiễn sinh động của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế đã được các cấp bộ đoàn nắm bắt và kịp thời xây dựng các chương trình, các phong trào hoạt động sát thực, có điểm nhấn sâu sắc và tính lan tỏa cao. Đoàn Khối cụ thể hóa phương chân “Hóa thân màu áo xanh của Đoàn vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị”, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; chủ động đề xuất nhiều sáng kiến, ý tưởng, đăng ký, đảm nhận những phần việc mới, việc khó tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Tiêu biểu như: Chuỗi các hoạt động tham vấn, góp ý vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tổ chức rất chuyên nghiệp, trở thành thương hiệu riêng của tuổi trẻ Khối; các phong trào, các cuộc hành trình như: “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đạo đức công vụ và văn hóa công sở”; “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia phổ biến, tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật giai đoạn 2013 - 2017”; “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại quần đảo Trường Sa; “Hành trình tri ân, hành trình tình nguyện” tại các tỉnh Miền Trung… đã được tổ chức bài bản và đạt hiệu quả thiết thực, được đoàn viên, thanh niên đón nhận; được các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã xung kích, sáng tạo thực hiện 38 công trình thanh niên cấp Khối, trên 1.500 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện và trên gần 12.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, có giá trị thực tiễn và ý nghĩa giáo dục cao, được triển khai phù hợp với đặc thù của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương theo từng nhóm lĩnh vực.
 
Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội; xung kích vì biển đảo quê hương; xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chung tay tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng hành với thanh niên trong học tập nâng cao trình độ, nghề nghiệp và việc làm; đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần; phát triển kỹ năng xã hội… đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Trong nhiệm kỳ đã 48.085 lượt đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, thu được 42.774 đơn vị máu; tổng kinh phí huy động của toàn Đoàn Khối tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ qua đạt gần 97 tỷ đồng.
 
Nơi đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ quản lý trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”
 
Ngoài ra, trong công tác lãnh đạo và phát hiện những mô hình mới từ thực tiễn công tác của ban chấp hành đoàn các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thành lập và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Tiến sỹ trẻ Khối các cơ quan Trung ương đã tạo thành một vườn ươm trí tuệ, tạo ra nhiều sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn, góp phần khẳng định thương hiệu của tuổi trẻ Khối. Tổ chức bộ máy luôn được củng cố và tăng cường; đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước trưởng thành về mọi mặt, với trình độ, năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao, sự đồng thuận, đồng tâm nhất trí trong đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt được nâng lên, phương pháp điều hành, lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối được đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của Khối các cơ quan Trung ương;  hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở, từng bước lấy chi đoàn và đoàn viên, thanh niên làm trung tâm của mọi hoạt động.
 
Cùng với những dấu ấn ấn tượng trên các mặt công tác, có thể nói chất lượng đội ngũ đã được nâng lên một bước rõ rệt, các hoạt động của Đoàn Thanh niên Khối đã góp phần thiết thực cùng với hệ thống chính trị đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho Đảng và Nhà nước; đồng thời góp phần quan trọng thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận Ban Chấp hành, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, của Đảng ủy Khối về công tác thanh niên. 
 
Tính đến tháng 9 năm 2017, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ (tính tuổi đời từ 22 - 35) giữ các chức vụ quản lý từ cấp phó phòng trở lên là 5.067 đồng chí (tăng thêm 3.345 đồng chí so với cuối năm 2011), có nhiều đồng chí cán bộ trẻ được đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch chức vụ lãnh đạo cấp vụ, cấp cục, một số đồng chí được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan Trung ương, được tham gia học các lớp nguồn cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, có những đơn vị thanh niên giữ chức vụ trưởng, phó phòng trở lên chiếm gần 50% số cán bộ quản lý từ cấp phòng trở lên của toàn ngành như: Kiểm toán Nhà nước có tới 400 cán bộ trẻ tuổi dưới 35 giữ chức vụ từ phó phòng trở lên… Đoàn Thanh niên Khối đã phát hiện và bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng 13.872 ngàn đoàn viên ưu tú, trong đó có 9.710 đồng chí được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
 
Có thể nói, trong 5 năm qua, được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn và chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành thắng nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ Khối và các cơ quan Trung ương. Tổ chức đoàn đã thể hiện được vai trò tích cực, tham gia hiệu quả vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, đào nguồn nhân lực trẻ, cán bộ quản lý trẻ“vừa hồng, vừa chuyên”, kế tục sự nghiệp của các cơ quan tham mưu của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể - chính trị xã hội ở Trung ương. Hoạt động của Đoàn Khối được đoàn viên thanh niên đón nhận, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đồng tình, ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của Đoàn Khối đã và đang được Trung ương ghi nhận, định hướng nhân rộng ra các tỉnh, thành đoàn trên toàn quốc. Vị thế và uy tín chính trị của Đoàn Khối trong hệ thống tổ chức của Đoàn trên toàn quốc được nâng lên rõ rệt. Những thành quả trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối trong nhiệm kỳ đã góp phần quan trọng tham mưu cho các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị thực hiện tốt các nghị quyết về công tác thanh niên của Đảng, Chiến lược phát triển thanh niên của Chính phủ giai đoạn 2011 - 2020; đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
 HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ 2012 - 2017
THÔNG QUA NHỮNG CON SỐ
 
13.872 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, trong đó có 9.710 đã được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
 
708 Tập thể và 1.490 cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
5.067 đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức vụ quản lý từ cấp phòng trở lên; trong đó có nhiều đồng chí giữ chức vụ quản lý cấp vụ, cấp cục, một số đồng chí được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan Trung ương, được tham gia học các lớp nguồn cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước.
 
1.177 Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học tham vấn, góp ý, sửa đổi và các dự thảo văn bản luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các vấn đề mới của đời sống xã hội; các vấn đề liên quan đến nhu cầu và lợi ích của thanh niên trên mọi lĩnh vực đã được tổ chức thành công. 
 
38 công trình thanh niên cấp khối, 1.500 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện và trên 12.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở đã được thực hiện.
6.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học, trung bình 01 năm toàn khối có gần 600 công trình, đề tài khoa học do đoàn viên, thanh niên hoặc tổ chức Đoàn đứng ra làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu và ứng dụng vào cuộc sống đem lại giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng.
 
52/63 Tỉnh, thành phố là điểm đến của các đội tình nguyện Đoàn Khối các cơ quan Trung ương để  thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, vì biển đảo quê hương và chung tay xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị làm lợi ước tính hơn 180 tỷ đồng từ đóng góp của đoàn viên, thanh niên và huy động các nguồn lực xã hội.
 
48.085 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 42.774 đơn vị máu.
 
900 Hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa văn nghệ; gần 800 hoạt động thể dục, thể thao, hội trại thu hút trên 350.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.
 
1.210 hoạt động đào tạo, huấn luyện kỹ năng xã hội, kỹ năng giao tiếp, kỹ ứng xử, kỹ năng phỏng vấn xin việc, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng sống văn minh, kỹ năng hội nhập quốc tế... đã được triển khai thu hút trên 360 ngàn lượt đoàn viên là sinh viên tham gia.
 
120 Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm (Câu lạc bộ CDA, Câu lạc bộ IT, Câu lạc bộ ASK, Câu lạc bộ đàn và hát dân ca, Câu lạc bộ tuyên truyền ca khúc cách mạng, Câu lạc bộ khiêu vũ…) đã được thành lập, góp phần quan trọng đa dạng hóa, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học của Đoàn Khối. 
 
125 hoạt động lớn, quy mô cấp Đoàn Khối đã được tổ chức, trong đó có nhiều hoạt động đăng cai cho Trung ương Đoàn, nhiều hoạt động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các tỉnh, thành đoàn, nhiều hoạt động lớn phát sinh từ thực tiễn công tác cũng như diễn biến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.
 
Một vài dấu ấn trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn TN KTNN nhiệm kỳ 2012-2017.
 
 
 
 
 
 
 
Bùi Tùng
Các bài đã đăng