Tin hoạt động
Hội thảo khu vực Asean lần thứ 3 về Kiểm toán tài chính và kiểm toán điều tra
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 03/10/2017, Hội thảo khu vực lần thứ ba của các cơ quan Kiểm toán tối cao ASEAN về “Kiểm toán tài chính và kiểm toán điều tra” đã khai mạc tại thủ đô Jakarta, In-đô-nê-xi-a. Tham gia Hội thảo có 30 đại biểu đến từ các SAI thành viên của ASEANSAI, SAI Thuỵ Điển, và đại diện của tổ chức ADB, GIZ, INTOSAI.
Các đại biểu tham dự Hội thảo
 
Hội thảo là một phần chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao vai trò của cơ quan Kiểm toán tối cao một số quốc gia ASEAN” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hỗ trợ.
 
Mục đích chủ yếu của Hội thảo là nhằm cập nhật quá trình thực hiện và tuân thủ ISSAI về kiểm toán tài chính tại các SAI; trao đổi kinh nghiệm về kiểm toán điều tra; thảo luận về kế hoạch hành động và chiến lược thực hiện việc tuân thủ ISSAI; cập nhật Hướng dẫn Kiểm toán tài chính và đào tạo nhân lực để thực hiện các cuộc kiểm toán tài chính đối với các dự án do ADB tài trợ.
 
Tham dự Hội thảo với vai trò là SAI hưởng lợi từ Dự án, đại diện Nhóm công tác chuyên môn của KTNN đã có 02 bài trình bày về tình hình thực hiện và tuân thủ ISSAI của KTNN; giới thiệu về những thành tựu đạt được, thách thức và nhu cầu của KTNN trong quá trình xây dựng Hướng dẫn Kiểm toán tài chính đối với các dự án do ADB tài trợ.
 
                
 Đại diện Nhóm công tác chuyên môn của KTNN trình bày bài tham luận về những thành tựu, thách thức và nhu cầu của KTNN
trong quá trình xây dựng Hướng dẫn Kiểm toán tài chính.
 
Hội thảo sẽ tiếp tục làm việc trong 02 ngày tới với các nội dung liên quan đến kiểm toán điều tra, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện kiểm toán tài chính đối với các dự án do ADB tài trợ, và thảo luận nhóm tập trung vào kế hoạch hành động thực hiện việc đào tạo và phổ biến Hướng dẫn Kiểm toán tài chính đối với các dự án do ADB tài trợ đến Kiểm toán viên tại các SAIs, cũng như kế hoạch nhằm nâng cao việc tuân thủ ISSAI của các SAI thành viên ASEANSAI.
 
Hội thảo diễn ra trong 03 ngày từ 03-05/10/2017./.
 
Nguyệt Ánh
Các bài đã đăng