Tin hoạt động
Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết tổ chức sát hạch lựa chọn liên lạc viên phục vụ Đại hội ASOSAI 14
(kiemtoannn.gov.vn) - Căn cứ Đề án tổng thể về công tác lễ tân, khánh tiết phục vụ Đại hội ASOSAI 14 và các Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội ASOSAI 14 về việc thành lập Tổ công tác sát hạch lựa chọn liên lạc viên trong Ngành và triệu tập công chức, viên chức tham gia sát hạch lựa chọn liên lạc viên phục vụ Đại hội ASOSAI 14; thực hiện kế hoạch sát hạch lựa chọn liên lạc viên đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt, Tổ sát hạch của Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết do ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực đã tiến hành sát hạch lựa chọn liên lạc viên là các công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc KTNN.
Tổ sát hạch đang tiến hành sát hạch lựa chọn liên lạc viên tại trụ sở KTNN khu vực VIII ngày 02/10/2017

Theo kế hoạch, công chức, viên chức của KTNN sẽ tham gia sát hạch lựa chọn liên lạc viên tại 03 địa điểm: Trụ sở KTNN khu vực VIII (Nha Trang, Khánh Hòa) ngày 02/10/2017, trụ sở KTNN khu vực IV (thành phố Hồ Chí Minh) ngày 04/10/2017 và trụ sở chính của KTNN (111 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) ngày 09/10/2017. 

Tại buổi sát hạch, ứng viên trả lời các câu hỏi của Tổ sát hạch về 05 nội dung cơ bản, trên cơ sở đó Tổ sát hạch thực hiện chấm điểm theo từng nội dung. Nội dung sát hạch bao gồm khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh (chiếm 50% tổng số điểm); sức khỏe, ngoại hình, tác phong và kỹ năng giao tiếp (chiếm 25% tổng số điểm); kiến thức về tổ chức và hoạt động của KTNN (chiếm 50% tổng số điểm); kiến thức về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, lịch sử của Việt Nam, Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình... (chiếm 10% tổng số điểm); kiến thức về cộng đồng kiểm toán công khu vực và quốc tế, kinh nghiệm hợp tác quốc tế (chiếm 5% tổng số điểm).

Sau khi sát hạch, Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết sẽ tổng hợp và báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Ban Tổ chức lựa chọn khoảng 70-80 công chức, viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn làm liên lạc viên. Theo kế hoạch, đội ngũ này cùng với khoảng 60 tình nguyện viên là sinh viên của Học viện Ngoại giao sẽ được đào tạo về nghiệp vụ lễ tân, ngoại giao, văn hóa, kinh tế, xã hội, đất nước, con người, KTNN... và đi khảo sát thực địa tại nơi diễn ra các sự kiện của Đại hội ASOSAI 14trong năm 2017, 2018. 
Sau khi tham gia các khóa đào tạo, đội ngũ liên lạc viên này sẽ được trang bị đầy đủ các kỹ năng cũng như kiến thức phù hợp phục vụ tốt cho hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN, nhằm đem lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế khi tham gia Đại hội ASOSAI 14 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 19-22/9/2018 - một sự kiện đối ngoại quan trọng của Việt Nam nói chung và của KTNN nói riêng./.
Thanh Huyền - Vụ HTQT

Các bài đã đăng