Tin hoạt động
Khai giảng lớp tập huấn 23 Chuẩn mực KTNN cho khối tham mưu, sự nghiệp
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 02/10/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - Kiểm toán nhà nước (Trường) đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn 23 Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước (CMKTNN) cho 26 học viên đến từ Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ & Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra KTNN và Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.
Toàn cảnh lớp tập huấn
 
Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, ông Trần Quang Huy – Trưởng khoa của Trường cho biết, lớp học được tổ chức theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của KTNN năm 2017 đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt. Đợt tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 02 – 19/10/2017 với sự góp mặt của các giảng viên là thành viên Tổ xây dựng CMKTNN. 
 
Tại đợt tập huấn này, các học viên sẽ được giới thiệu chuyên sâu về 23 CMKTNN đã được ban hành tại Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Ông Trần Quang Huy nhấn mạnh, các CMKTNN đã được ban hành là những chuẩn mực quan trọng trong hoạt động nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán nhà nước trong tình hình mới, phù hợp với thông lệ quốc tế. 
 
Để lớp tập huấn đạt được hiệu quả cao, ông Trần Quang Huy đề nghị các học viên tham dự lớp học nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia học tập đầy đủ, thực hiện tốt quy chế của lớp tập huấn. Đồng thời tích cực tương tác, trao đổi, thảo luận với giảng viên những vấn đề nảy sinh trong thực tế công tác của bản thân, để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập. Ban tổ chức lớp học thực hiện tốt công tác quản lý lớp, nắm bắt kịp thời thông tin, nhu cầu của các học viên để hoàn thiện công tác tổ chức lớp cho phù hợp tình hình thực tiễn.
 
Được biết, trước đó, các đơn vị trực thuộc KTNN đã hoàn thành việc tập huấn 16/39 CMKTNN được ban hành tại Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Lớp tập huấn 23 CMKTNN là lớp đầu tiên được tổ chức giành cho khối tham mưu sự nghiệp tập huấn 23 CMKTNN còn lại, gồm: CMKTNN 1200 - Trách nhiệm của Kiểm toán viên nhà nước khi thực hiện cuộc kiểm toán tài chính theo chuẩn mực kiểm toán nhà nước; CMKTNN 1230 – Tài liệu, hồ sơ kiểm toán của cuộc kiểm toán tài chính; CMKTNN 1240 – Trách nhiệm của kiểm toán viên nhà nước liên quan đến gian lận trong cuộc kiểm toán tài chính; CMKTNN 1250 – Đánh giá tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong  kiểm toán tài chính; CMKTNN 1260 – Trao đổi các vấn đề với đơn vị được kiểm toán trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1402 – Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1450 – Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán tài chính; CMKTNN 1505 – Xác nhận từ bên ngoài đối với cuộc kiểm toán tài chính; CMKTNN 1510 – Kiểm toán số dư đầu kỳ trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1520 – Thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1540 – Kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1550 – Các bên liên quan trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1560 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán; CMKTNN 1570 – Kiểm toán hoạt động liên tục của đơn vị trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1580 – Giải trình bằng văn bản trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1610 – Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1620 – Sử dụng công việc của chuyên gia trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1700 – Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1705 – Ý kiến kiểm toán không phải ý kiến chấp nhận toàn phần trong báo cáo kiểm toán tài chính; CMKTNN 1706 – Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán tài chính; CMKTNN 1710 – Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh, trách nhiệm của kiểm toán viên nhà nước liên quan đến các thông tin khác trong kiểm toán tài chính; CMKTNN 1800 – Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt; CMKTNN 1805 – Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính.
 
Kết thúc khóa tập huấn, các học viên sẽ tiến hành ôn tập và làm bài thi dưới dạng trắc nghiệm và tự luận./.
 
M. Thúy
Các bài đã đăng