Đại hội công đoàn Kiểm toán nhà nước khoá VI
Đại hội Công đoàn Thanh tra Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều 28/9/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Thanh tra KTNN đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Chương - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra KTNN cùng toàn thể đoàn viên công đoàn của Thanh tra KTNN.
Đồng chí Hoàng Văn Chương - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra KTNN tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Thanh tra KTNN nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
Trình bày dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2017, Phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng chí Trần Văn Giang - Ủy viên BCH Công đoàn Thanh tra KTNN cho biết, Công đoàn Thanh tra KTNN được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 15/4/2013. Tính đến tháng 8/2017, Công đoàn Thanh tra KTNN có 27 đoàn viên.
 
Trong nhiệm kỳ 2013 – 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Chi bộ, lãnh đạo đơn vị và Công đoàn KTNN, Công đoàn Thanh Tra KTNN đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, tích cực động viên và khuyến khích toàn thể đoàn viên nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ. 
 
BCH Công đoàn luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động, sáng tạo, khẳng định vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn. Các đoàn viên công đoàn Vụ luôn được quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản của Công đoàn viên chức Việt Nam, Công đoàn KTNN; Tích cực hưởng ứng các phong trào do Công đoàn KTNN phát động và đạt được kết quả cao. “BCH Công đoàn Thanh tra KTNN luôn quan tâm động viên đoàn viên công đoàn làm tốt công tác chuyên môn, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đoàn viên công đoàn, xây dựng quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn, chính quyền, Đoàn Thanh niên để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao” – đồng chí Trần Văn Giang nhấn mạnh.
 
Toàn cảnh Đại hội
 
Về phương hướng công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Thanh tra KTNN xác định một số nhiệm vụ như sau: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Ban cán sự Đảng KTNN và của KTNN…; Tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động Xây dựng người công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; Phát huy hiệu quả vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn; Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động phối hợp công tác công đoàn với các đơn vị trong và ngoài KTNN.
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Chương – Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra KTNN biểu dương và chúc mừng những thành tích Công đoàn Thanh tra KTNN đã đạt được trong thời gian qua. Cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo, đồng chí Hoàng Văn Chương đề nghị Công đoàn Thanh tra KTNN trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để thực sự trở thành tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chi ủy và chính quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn hoạt động của công đoàn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 
Đồng chí Hoàng Văn Chương tin tưởng, BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo trong công tác công đoàn, sâu sát hơn trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn Vụ, để hoạt động công đoàn thực sự đi vào chiều sâu.
 
Với tinh thần dân chủ, nhất trí cao, Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Thanh tra KTNN nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 3 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 02 đồng chí và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội./.
 
M. Thúy
Các bài đã đăng