Hội nhập và phát triển
Ấn Độ: CAG chỉ trích những yếu kém trong công tác quản lý lũ lụt
Cuộc kiểm toán hoạt động gần đây nhất của Cơ quan Tổng Kiểm soát và Kiểm toán Ấn Độ (CAG) về các chương trình kiểm soát và dự báo lũ cho thấy, công tác quản lý thảm họa do bão lũ của nước này còn nhiều yếu kém như: thiếu các đánh giá khoa học, lơ là trong công tác dự báo và thu thập dữ liệu, chậm trễ trong hoàn thành các dự án quản lý lũ và các công trình thoát nước tự nhiên… Bản báo cáo này đã được trình lên Quốc hội Ấn Độ hôm 22/7.
 
Nhóm công tác về Chương trình Quản lý lũ lụt cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 11 ước tính rằng, hằng năm trung bình tại Ấn Độ có khoảng 7,5 triệu hécta diện tích bị ảnh hưởng; 1,5 nghìn người thiệt mạng và gây thiệt hại khoảng 1,8 tỷ Rupi do hậu quả của lũ lụt. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cuộc kiểm toán hoạt động mới nhất của CAG, thì hầu như rất ít biện pháp được thực hiện để quản lý hậu quả thiên tai do lũ lụt gây ra.
 
Nhóm Công tác về Chương trình Quản lý lũ lụt bắt đầu tiến hành đánh giá các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các bang từ tháng 10/2010. Đến tháng 7/2012, Bộ Thuỷ lợi nước này đã thành lập Ủy ban chuyên trách để đánh giá khoa học về các vùng dễ bị lũ quét tại Ấn Độ. CAG đã nhận thấy rằng, trong quá trình kiểm tra các kế hoạch kiểm soát và dự báo lũ tính đến tháng 7/2016, trong 17 tiểu bang được kiểm toán, chỉ có 6 tiểu bang bao gồm: Bihar, Haryana, Kerala, Odisha, Punjab và Tây Bengal là đã tiến hành đánh giá khoa học về các khu vực bị ngập lụt.
 
Bên cạnh đó, CAG cũng chỉ trích Ủy ban Các vấn đề về nước (CWC) đã không tuân thủ các khuyến nghị của Ủy ban Lũ lụt quốc gia (NFC). Cụ thể, CWC đã không tiến hành thu thập dữ liệu liên quan đến thiệt hại do lũ lụt, bao gồm những số liệu chi tiết về các khu vực bị ngập, mức độ và diện tích bị ảnh hưởng bởi tắc nghẽn… Các kiểm toán viên của CAG cũng chỉ ra rằng số lượng các trạm dự báo và đo lường không đủ để đáp ứng yêu cầu dự báo lũ lụt thực tế của các bang; hầu hết các trạm đo từ xa được xây dựng theo kế hoạch đều không hoạt động do không có dữ liệu thời gian thực.
 
Được biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tài nguyên nước đã nêu trong Báo cáo số 21 (tháng 2/2014) rằng, Bộ Thủy lợi, CWC cần tham vấn các tiểu bang lưu vực để vạch ra một chương trình hành động nhằm xác định các hệ thống thoát nước cần khôi phục ngay và thông qua mọi biện pháp cần thiết cho việc sửa chữa và phục hồi. Song các kiểm toán viên của CAG đã nhận thấy rằng, CWC đã không tiến hành bất kỳ hành động nào để xác định các hệ thống thoát nước cần khôi phục ngay lập tức.
 
(Theo Hardnews Media và Live Mint)
(Báo Kiểm toán số 39/2017)
Các bài đã đăng