Tin Đảng - Đoàn thể
Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước họp thường kỳ tháng 09/2017
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 27/9/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã thảo luận, cho ý kiến về 6 nội dung: Dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý III và phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV/2017; Tờ trình về việc rà soát bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN; Tờ trình về việc nâng cấp Chi bộ Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán lên Đảng bộ Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; Tờ trình về điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Ban thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015-2020; Tờ trình về hồ sơ xét kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức; Đề nghị của Ban Dân vận về khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn, đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

Đối với báo cáo kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý III và phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV/2017, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ bày tỏ sự nhất trí cao về những nội dung được nêu trong dự thảo. 

Theo đó, trong quý III, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị đã phối hợp chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. 

Thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy KTNN, chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước,  công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn đảng bộ tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả và đi vào chiều sâu; đời sống vật chất, tình thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quan tâm đúng mức; tình hình tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn đảng bộ ổn định, hầu hết đảng viên giữ được phẩm chất đạo đức, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số ý kiến đề nghị dự thảo làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, đặc biệt là trong công tác đổi mới, nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán cũng như chất lượng thanh tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán. Các ý kiến cho thấy, đây là nội dung hết sức quan trọng cần được chú trọng, đẩy mạnh trong thời gian tới để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại trong quý III, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác năm 2017 nhất là kế hoạch kiểm toán đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Bên cạnh đó, cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị cần tập trung chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên; tăng cường giám sát, nâng cao ý thức trách nhiệm, văn hóa ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ; kiểm điểm xác định rõ nguyên nhân các Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán và thành viên đoàn kiểm toán chưa đạt chất lượng theo kết quả thống kê kiểm toán năm 2016 để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng trong thời gian tới. 

Đối với việc rà soát bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ , Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN, đồng chí Bí thư Đảng ủy lưu ý cần lựa chọn cán bộ có uy tín, trách nhiệm, năng lực phẩm chất đạo đức trong sáng để bổ sung vào quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và đưa vào quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng và đúng quy định. 

Đối với nội dung khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn, đáp nghĩa người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), đồng chí Bí thư Đảng ủy giao Ban Dân vận phối hợp với Văn phòng Đảng-Đoàn thể tiến hành rà soát, tổng hợp lại kết quả hoạt động của các đơn vị, báo cáo Thường trực Đảng ủy xem xét, quyết định.

Tại cuộc họp, Ban thường vụ cũng đã thống nhất cao với Tờ trình về việc nâng cấp Chi bộ Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán lên Đảng bộ Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và Tờ trình về việc xem xét công nhận 03 đảng viên chính thức, kết nạp 15 đảng viên mới/.

Thanh Hà

Các bài đã đăng