Đại hội công đoàn Kiểm toán nhà nước khoá VI
Đại hội Công đoàn KTNN chuyên ngành VII nhiệm kỳ 2018 - 2023
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều ngày 26/9/2017, tại Hà Nội, Công đoàn bộ phận Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành VII tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023.
BCH Công đoàn KTNN chuyên ngành VII nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt
 
Tham dự Đại hội có: Phó Chủ tịch công đoàn KTNN Đào Thị Thu Vĩnh; Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII Phạm Thanh Sơn; Chủ tịch công đoàn KTNN chuyên ngành VII nhiệm kỳ 2013 – 2018 Vũ Minh Hoàng và toàn thể cán bộ, công chức, công đoàn viên đơn vị.
 
Trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của Công đoàn KTNN chuyên ngành VII, Chủ tịch Công đoàn Vũ Minh Hoàng cho biết, đến thời điểm 12/12/2016 tổng số đoàn viên công đoàn KTNN chuyên ngành VII là 101 đồng chí, trong đó có 34 đồng chí nữ chiếm 34%. Các đoàn viên công đoàn được sinh hoạt tại 07 tổ Công đoàn gắn với 06 phòng nghiệp vụ và Phòng tổng hợp. Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 hoạt động với 07 đồng chí đã đảm bảo cho việc tổ chức, thực hiện các hoạt động thường xuyên của Công đoàn KTNN Chuyên ngành VII. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn nhìn chung có phẩm chất chính trị tốt, tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; có trình độ chính trị, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, hoạt động của KTNN chuyên ngành VII.
 
Trong 5 năm nhiệm kỳ 2013-2017, Công đoàn KTNN chuyên ngành VII đã phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ, thực hiện tốt các chỉ tiêu của Đại hội công đoàn nhiệm kỳ đã đề ra, từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đưa hoạt động công đoàn đi vào nền nếp. Hoạt động của công đoàn đã có nhiều khởi sắc, thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của KTNN chuyên ngành VII. Với những thành tích nêu trên, Công đoàn KTNN chuyên ngành VII liên tục được Công đoàn KTNN công nhận là “Tập thể công đoàn trong sạch vững mạnh”. Nhiều đoàn viên Công đoàn được tặng Bằng khen của Công đoàn KTNN, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn và 03 đoàn viên được tằng Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam.
 
Mục tiêu hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2018-2023 được Công đoàn KTNN chuyên ngành VII xác định là: Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của công đoàn cơ sở; chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng đối với đoàn viên; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp, thu hút đoàn viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng đội ngũ CBCC vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 
Báo cáo cũng đưa ra một loạt các nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành mục tiêu đã đưa ra: Đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội IV công đoàn viên chức Việt Nam và nghị quyết đại hội công đoàn KTNN; Chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động; tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn; Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong CBCC,viên chức về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động phối hợp công tác giữa công đoàn với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị; Duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ở đơn vị, các hoạt động nữ công, hoạt động xã hội, từ thiện, hoạt động xã hội tình nghĩa; Vận động cán bộ đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi liên quan đến người lao động...
 
        
 Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN Đào Thị Thu Vĩnh phát biểu tại Đại hội
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN Đào Thị Thu Vĩnh bày tỏ sự nhất trí với các đánh giá trong Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của Công đoàn KTNN chuyên ngành VII; cho rằng những thành tích và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là thành quả nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, lãnh đạo KTNN chuyên ngành VII, của Công đoàn KTNN. Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN mong muốn Đại hội sáng suốt bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các đồng chí nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm và khả năng tổ chức cao để xây dựng được chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, tiếp tục dẫn dắt động công đoàn của KTNN chuyên ngành VII hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.
 
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII Phạm Thanh Sơn đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn KTNN chuyên ngành VII nhiệm kỳ 2013-2018, nhất là trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII cũng mong muốn Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để hoạt động công đoàn ngày càng hiệu lực, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của đơn vị.
 
        
Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII Phạm Thanh Sơn phát biểu
 
Để hoạt động công đoàn tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả trong nhiệm kỳ tới, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII cho rằng: BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 cần duy trì và đẩy mạnh họp thường kỳ của BCH để triển khai hoạt động tới từng tổ công đoàn; Tổ chức sinh hoạt chuyên môn của từng phòng kết hợp với sinh hoạt công đoàn để cùng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và công tác công đoàn; Công đoàn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức khác như Đoàn thanh niên, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Chi Hội Cựu chiến binh bằng nhiều hình thức thi đua, đan xem để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra…
 
Với sự nhất trí cao, Đại hội đã cao bầu BCH Công đoàn KTNN chuyên ngành VII nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 09 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 07 đồng chí và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng