Tin hoạt động
Kiểm toán nhà nước mở lớp hướng dẫn về Kiểm toán môi trường
(kiemtoannn.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước (KTNN) năm 2017, ngày 26/9/2017, Kiểm toán nhà nước tổ chức lớp hướng dẫn về Kiểm toán môi trường 44 công chức, viên chức, kiểm toán viên đến từ 25 đơn vị trực thuộc KTNN. PGS. TS Nguyễn Đình Hòa, Phó Giám đốc Trường Đào tạo &BDNV Kiểm toán dự và phát biểu khai mạc lớp học.
Học viên lớp Hướng dẫn về Kiểm toán môi trường chụp ảnh lưu niệm với 2 chuyên gia KTNN Ấn Độ
 
Giảng viên lớp học là 2 chuyên gia đến từ KTNN Ấn Độ, Bà Nameeta Prasad - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực và ông Kartihaye Mathus - Trưởng phòng. 

Phát biểu khai mạc lớp học, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Phó Giám đốc Trường Đào tạo & BDNV Kiểm toán khẳng định: Bảo vệ môi trường có vị trí và vai trò vô cùng to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của loài người. Để bảo vệ môi trường, không chỉ cần có sự tổ chức, quản lý quá trình hoạt động của từng doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh mà còn rất cần có những đơn vị, tổ chức chuyên trách quản lý, giám sát và thực hiện các công việc bảo vệ môi trường ở phạm vi rộng lớn hơn. Và một trong số các cơ quan đó có KTNN tiến hành việc kiểm toán môi trường nhằm kiểm tra, khảo sát, đánh giá về việc tổ chức, quản lý môi trường (hệ thống trang thiết bị và quá trình hoạt động của một đơn vị) qua đó đánh giá về tính hợp lý, hiệu quả và những thủ tục về hệ thống quản lý nội bộ của đơn vị được kiểm toán so với các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật về bảo vệ sự phát triển bền vững của môi trường. 
 
Có 2 lý do cơ bản cần phải thực hiện kiểm toán môi trường: Góp phần tăng cường năng lực quản lý và bảo vệ môi trường của các cơ quan quản lý chức năng; Giúp tăng cường nhận thức và hành động về bảo vệ môi trường của lãnh đạo và nhân viên trong đơn vị, thúc đẩy đơn vị phát triển bền vững và bảo vệ môi trường chung theo hướng “sản xuất sạch hơn”. 
 
Cũng theo PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, lớp học là cơ hội tốt để các chuyên gia của KTNN Ấn Độ truyền đạt, chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm quý báu cho KTNN Việt Nam về lĩnh vực kiểm toán môi trường khá mới mẻ này.
 
Bà Nameeta Prasad giảng tại lớp học
 
Theo kế hoạch, lớp học sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 26 – 28/9/2017, trang bị cho học viên các kiến thức về lý luận và thực tiễn về môi trường và kiểm toán môi trường: Giới thiệu những vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu; Giới thiệu về thực hiện kiểm toán hoạt động; Hoạt động ứng phó của Chính phủ đối với biến đổi khí hậu: Giảm nhẹ và thích ứng; Chiến lược giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam; Kiểm toán các vấn đề trong công tác quản lý chất thải, chia sẻ kinh nghiệm Ấn Độ; Thiết kế các cuộc kiểm toán về giảm nhẹ và thích ứng; Xây dựng các cuộc kiểm toán về giảm nhẹ và thích ứng: Lựa chọn mục tiêu kiểm toán và câu hỏi kiểm toán; Xây dựng các cuộc kiểm toán về giảm nhẹ và thích ứng: Lựa chọn mục tiêu kiểm toán và câu hỏi kiểm toán; Xây dựng một cuộc kiểm toán về chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu: xác định nguồn tiêu chí kiểm toán; Thiết kế một cuộc kiểm toán về chiến lược giảm nhẹ biến đổi khí hậu: xác định tiêu chí kiểm toán…
 
KTNN Ấn Độ không chỉ là SAI có thế mạnh và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán CNTT, mà còn là cơ quan tiên phong trong lĩnh vực kiểm toán môi trường. KTNN Ấn Độ đã thành lập Trung tâm chuyên về kiểm toán môi trường và phát triển bền vững, cung cấp nhiều khóa đào tạo cho kiểm toán viên trong và ngoài nước; đồng thời là trung tâm đào tạo quốc tế cho kiểm toán viên thuộc nhóm kiểm toán môi trường thuộc tổ chức INTOSAI. Các nội dung liên quan đến kiểm toán môi trường do Ấn Độ thực hiện tập trung vào các chủ đề rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, năng lượng tái tạo, bảo vệ nguồn nước. Trong 10 năm trở lại đây, KTNN Ấn Độ đã thực hiện 90 cuộc kiểm toán môi trường./.
 
 D. Thúy
Các bài đã đăng