Tin Đảng - Đoàn thể
Công đoàn KTNN khu vực XII tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023
(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 22/9/2017, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Công đoàn Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực XII đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023, nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012-2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu Ban Chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động trong nhiệm kỳ mới.
Đồng chí Lê Huy Trọng – Chủ tịch Công đoàn KTNN phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Huy Trọng, Chủ tịch Công đoàn KTNN, Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành V; đồng chí Ngô Minh Sơn - Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN, đồng chí Trần Minh Khương - Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XII cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động là đoàn viên Công đoàn của đơn vị.

Tại Đại hội, đồng chí Trần Doãn Phúc – Phó chủ tịch Công đoàn KTNN khu vực XII thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 phương hướng nhiệm kỳ 2018 - 2023. Báo cáo nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2012-2017, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy đơn vị và Công đoàn KTNN, các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ I cơ bản đã được thực hiện và đạt so với kế hoạch đề ra. Công đoàn KTNN khu vực XII luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chủ động phối hợp với tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua hàng năm, nhằm khích lệ, động viên tinh thần của cán bộ, công chức, nỗ lực phấn đấu, thi đua để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm, trọng tâm là công tác kiểm toán, công tác học tập, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, từ đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm được Tổng Kiểm toán nhà nước giao, đồng thời từng bước xây dựng và hoàn thiện tổ chức, bộ máy của đơn vị, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức. 

Các hoạt động thể thao, văn hóa, nữ công, công tác xã hội, từ thiện giúp đỡ người nghèo, người có công với cách mạng được Công đoàn KTNN khu vực XII thường xuyên quan tâm tổ chức, phát động và đã thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia. Nổi bật trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn KTNN khu vực XII đã vận động đoàn viên quyên góp và xây tặng 09 nhà tình nghĩa cho gia đình là đối tượng chính sách tại các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông, nhận phụng dưỡng suốt đời một Mẹ Việt Nam Anh hung, kết nghĩa với 01 buôn đồng bào dân tộc Ê đê tại tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, Công đoàn KTNN khu vực XII nhiệm kỳ 2012-2017 đã phát huy được vai trò trong quản lý, tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan; quan tâm chăm lo đời sống và quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động; không xảy ra trường hợp khiếu nại, tố cáo. 

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động. Với tinh thần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, các công đoàn viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội và thảo luận các nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn, ban nữ công và phong trào nữ công chức, người lao động.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 -2023, Công đoàn cơ sở KTNN khu vực XII định mục cần gắn chặt các hoạt động của công đoàn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là nhiệm vụ kiểm toán. Đẩy mạnh và đổi mới hơn nữa việc tổ chức, phát động, thực hiện các phong trao thi đua yêu nước thiết thực, tránh hình thức, nhất là phong trào thi đua phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Động viên toàn thể đoàn viên thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước và của KTNN, giữ gìn và xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm toán viên KTNN: “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”. Tập trung chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn. 

Ban chấp hành Công đoàn KTNN khu vực XII (NK 2018-2023) 

Tại Đại hội, công đoàn viên đã nhất trí cao với đề án nhân sự Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí và bầu 05 đồng chí tham dự đại hội Công đoàn cấp trên. Sau phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XII đã được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Huy Trọng - Chủ tịch Công đoàn KTNN biểu dương những thành tích mà Công đoàn KTNN khu vực XII đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời đánh giá cao vai trò của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và hoàn toàn nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 được trình bày trước Đại hội. Đặc biệt đánh giá về hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ 2012-2017 vừa qua Công đoàn KTNN khu vực XII, Chủ tịch Công đoàn KTNN Lê Huy Trọng đánh giá cao công tác xây dựng nhà tình nghĩa, nhận phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng và công tác kết nghĩa với Buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương của Công đoàn KTNN khu vực XII và là nét đặc biệt của Công đoàn KTNN khu vực XII so với các đơn vị khác trong Ngành. “Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành công đoàn cần phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh hơn”, đồng chí nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng ủy KTNN khu vực XII, đồng chí Trần Minh Khương, Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực XII chúc mừng những kết quả đã đạt được của Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017, đồng thời đồng chí cũng tán thành và đánh giá cao các phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu và các giải pháp tổ chức thực hiện đề ra cho nhiệm kỳ tới và cam kết sẽ cùng với các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN khu vực XII phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Công đoàn KTNN khu vực XII trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời yêu cầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới cần đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín của cán bộ công đoàn, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công đoàn viên; bên cạnh đó phải phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát;  có hình thức phong phú, đa dạng hơn trong công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt phong trào hành động thi đua yêu nước, từ đó giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng để xem xét, kết nạp; duy trì và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, tăng cường các hoạt động nữ công và hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo./.

Đăng Thủy
Các bài đã đăng