Đại hội công đoàn Kiểm toán nhà nước khoá VI
Đại hội Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib nhiệm kỳ 2018 - 2023
(kiemtoannn.gov.vn) - Chiều ngày 22/9/2017, tại Hà Nội, Công đoàn bộ phận Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành Ib tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đến dự Đại hội có: Phó Chủ tịch công đoàn KTNN Đào Thị Thu Vĩnh; Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Trần Văn Hảo, Chủ tịch công đoàn KTNN chuyên ngành Ib nhiệm kỳ 2013 – 2018 Đỗ Bá Hưởng và toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn đơn vị.
 
Kiểm toán trưởng Trần Văn Hảo và Bí thư Đảng ủy Trần Văn Hoàng chúc mừng BCH Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib nhiệm kỳ 2018-2023
 
Trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023, Chủ tịch Công đoàn Đỗ Bá Hưởng cho biết, Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib có 69 đoàn viên. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn nhìn chung có phẩm chất chính trị tốt, tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; có trình độ chính trị, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, hoạt động của KTNN nói chung và KTNN chuyên ngành Ib nói riêng.
 
         
 Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN Đào Thị Thu Vĩnh phát biểu
 
Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib đã phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ, thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đưa hoạt động công đoàn đi vào nền nếp. Hoạt động của các cấp công đoàn có nhiều khởi sắc, hướng về cơ sở, thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của KTNN chuyên ngành Ib , xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Vị thế của tổ chức công đoàn được củng cố và nâng cao; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tin tưởng, tín nhiệm, gắn bó với tổ chức công đoàn.
 
Những thành tích và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là thành quả nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đoàn viên; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo KTNN chuyên ngành Ib, Công đoàn KTNN; sự phối hợp có hiệu quả giữa lãnh đạo đơn vị với công đoàn bộ phận KTNN chuyên ngành Ib. Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib đã được Công đoàn KTNN tặng bằng khen “Công đoàn xuất sắc năm 2013, 2014” và bằng khen cho nhiều công đoàn viên .
 
Về chương trình công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Chấp hành Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib xác định một số nhiệm vụ như sau: Tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên công đoàn nhân các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các ngày lễ của dân tộc. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên; chủ động, tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Phát huy quyền làm chủ tập thể của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tăng cường công tác tự kiểm tra và giám sát việc thực hiện Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cấp trên; Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của KTNN chuyên ngành Ib. Duy trì thường xuyên sinh hoạt, chế độ thông tin và báo cáo định kỳ; Duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đẩy mạnh các hoạt động nữ công, hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo; Thường xuyên làm tốt công tác thi đua khen thưởng,phát hiện tuyên truyền và nhân rộng các cá nhân điển hình và các tập thể tiên tiến theo từng lĩnh vực công tác nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, đoàn thể và công tác xã hội; Tập trung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên công đoàn.
 
       
 Toàn cảnh Đại hội
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN Đào Thị Thu Vĩnh biểu dương những thành tích của Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018. Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN mong muốn Đại hội sáng suốt bầu ra các đồng chí năng nổ, nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm cao để tiếp tục dẫn dắt hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ tới đạt được những mục tiêu đã đề ra; đồng thời tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy KTNN chuyên ngành Ib, BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.
 
Phát biểu tại Đại hội, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Trần Văn Hảo đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib, nhất là trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nữ công, công tác xã hội, từ thiện cũng rất được chú trọng, tạo được sự động viên, kích lệ với các công đoàn viên của đơn vị. Kiểm toán trưởng Trần Văn Hảo khẳng định Lãnh đạo KTNN chuyên ngành Ib sẽ luôn quan tâm đến các hoạt động của đoàn viên Công đoàn, tạo mọi điều kiện để Công đoàn đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của mình.
 
Thay mặt Đảng ủy bộ phận KTNN chuyên ngành Ib, Bí thư Đảng ủy Trần Văn Hoàng đánh giá, Ban chấp hành Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib nhiệm kỳ 2013-2018 đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy KTNN chuyên ngành Ib, Công đoàn KTNN để lãnh đạo, điều hành hoạt động Công đoàn hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo, Bí thư Đảng ủy Trần Văn Hoàng đề nghị, trong báo cáo, Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib cần thể hiện rõ hơn những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ; đánh giá rõ các nguyên nhân của các hạn chế, tồn tại để hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới ngày càng khởi sắc.
 
Đại hội đã nhất trí cao bầu BCH Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 07 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 08 đồng chí và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội./.
 
Ngọc Bích
Các bài đã đăng